Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun Kurulması

Mustafa Kemal Atatürk yeni bir devlet kurmanın ve bu devletin çağa ayak uyduracak yeniliklerinin yanında sosyal bilimler konusunda da kendini geliştirmesi gerektiğine inanıyordu.Bu yüzden Dil- Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumlarının açılmasına önderlik etmiştir.Türk milletinin geçmişini, Kültürünü unutmamasını ve daha iyi araştırılmasını sağlamıştır.

Türk dilini anlayıp geliştirmek amacıyla 12 Temmuz 1932 deTürk Dili Tetkik Cemiyetinin kurulmasını sağlayan Atatürk önderliğnde dönemin ünlü edibiyatçıları Yakup Kadri, Ruşen Eşref Samih Ri’fat, Celal Salih’dir.Bu kurumun 1934 te adı Türk Dil ve Araştırma kurumu olarak  daha sanra 1936 da Türk Dil Kurumu  olarak değiştirilmiştir.Türk Dil Kurumu’nun ik temel amacı vardır.Bunlar; Türk dilini  araştırmak ve dildeki sorunlara çözüm getirmektir.

15 Nisan 1931 ‘de Atatürk önderliğinde,  Tefik Bıyıklıoğlu‘nun başkanlık yaptığı on altı kişilik bir yönetim kurulu ile Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti adıyla kurulmuştur.3 Ekim 1935 ‘te kurum Türk Tarih Kurumu adıyla bugünkü adını almıştır.Çalışmalarını ilk zamanlar Türk Ocağı Halkevlerinde daha sonra Dil-Tarih Coğrafya Fakültesinde sürdürmüştür.

Atatürk döneminde bu kurumların yanında Etnografya Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Anadolu Medeniyetleri müzelerinin de açılmıştır.Sosyal Bilimler adına yapılan bu yeniliklerin halka, köylüye, sokağa getirilmesi amacıyla Halk evlerini kurmuştur.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.