Türkiye Arazisinin Jeolojik Değişimi

Kıtaların kayması, orojenik hareketler, epirojenik hareketler, depremler ve volkanizma, bunların etkisi ile uzun yıllar içinde deniz olan yerler kara hâline gelirken kara olan yerler de deniz sularının altında kalmıştır.

Türkiye Arazisinin Jeolojik Değişimi

Ülkemizin bulunduğu kara parçası da levhaların bu hareketeleri sonucu oluşmuştur. Haritalar incelendiğinde Türkiye arazisi ve çevresinin oluşum aşamaları görülebilir.

Türkiye arazisi ve çevresinin oluşum süreci

Mezozoik sonunda ülkemizin bulunduğu yerde Tetis Denizi görülmektedir. Senozoik başlarında Arabistan Platformunun kuzeye kaydığı ve Doğu Avrupa Platformu ile karşılaşma alanlarında kıvrım dağlarının oluştuğu görülüyor.  Senozoik sonlarında ise Türkiye’nin üzerinde bulunduğu alan ve çevresi tamamen bugünkü görünümünü almış hâldedir. Günümüzde Arabistan Platformu’nun kuzeye hareketi devam etmektedir. Bu durumun kanıtı ise ülkemizde görülen depremlerdir.

Türkiye arazisi ve çevresinin görünümü

Türkiye Arazisinin Oluşum Süreci

Türkiye Arazisinin Oluşum Süreci

Aşağıdaki haritada, günümüze en yakın zamanda oluşmuş orojenez kuşakları kahverengi ile gösterilmiştir. Bu kuşaklardan Afrika’nın kuzeyi, İspanya, Avrupa’nın güneyi, Anadolu ve İran’ı geçerek Hindistan’ın kuzeyinden Çin’e ulaşan kuşağa Alp orojenez kuşağı denir. Kuzey Anadolu ve Toros Dağları da bu kuşak içerisinde yer alır.

Yer yüzündeki genç orojenez alanları

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.