Türkiye’nin Coğrafi Konumu ve Etkileri

Yaşadığınız yerin diğer yerlerden ayırt edici özellikleri nelerdir? Bu özellikler yaşadığınız yere nasıl bir değer katmıştır. Türkiye’yi diğer ülkelerden ayırt edici hangi özellikleri bulunmaktadır?

Türkiye’nin Coğrafi Konumu ve Etkileri

Yeryüzünde herhangi bir yerin, unsurun ya da meydana gelen bir olayın nerede olduğunun belirlenmesi önemlidir. Bu da konum analizi ile gerçekleştirilir.

Mutlak ve göreceli konum olmak üzere iki çeşit konum vardır. Bir merkezin Ekvator’a ve başlangıç meridyenine göre uzaklığının açı cinsinden değeri mutlak konumu verir. Tarihsel süreçteki gelişmeler, mesafe, yön, ilişkiler, maliyet, coğrafi unsurlar (yollar, denizler, önemli ülke ya da kuruluşlarla ilişki ve yakınlık vb.) gibi değişkenler açısından bir yerin başka bir yere göre durumu ise göreceli konumu verir.

Aşağıdaki şemada Türkiye’nin mutlak ve göreceli konuma ait özellikleri gösterilmiştir.

türkiye coğrafi konumu zihin haritası şeması

Doğa

 • Yer altı kaynak çeşitliliği bakımından zengindir.
 • Üç tarafı denizlerle çevrili olup iki önemli boğaza sahiptir.
 • Üç kıtanın bir birine yaklaştığı yerde yer alır.
 • Asya ve Avrupa Kıtasını birbirine bağlayan köprü konumundadır.
 • Yüzey şekilleri kısa mesafede değişim gösterir.
 • Ortalama yükseltisi fazladır.
 • İklim çeşitliliği fazladır.
 • Yakın bir jeolojik zamanda oluşmuştur

İnsan

 • Genç ve dinamik bir nüfusa sahiptir.
 • Tarih boyunca faklı medeniyetlere beşiklik etmiştir.
 • Doğu ile batı medeniyetleri arasında bulunur.
 • Bulgaristan, Yunanistan, Suriye, Irak, İran, Nahçıvan
 • Özerk Cumhuriyeti, Ermenistan ve Gürcistan ile komşudur.
 • Dünyanın önemli enerji üretim alanı olan hazar havzası ve Ortadoğu ile önemli enerji tüketim alanı olan Avrupa’ya yakın konumdadır.
 • Dünyanın ekonomik bakımından gelişmiş Avrupa ülkelerine yakındır.

Türkiye’nin Mutlak Ve Göreceli Konumunun Özellikleri

Kuzey Yarım Kürede yer alır.

Orta kuşakta yer alır.

Yengeç Dönencesi’nin kuzeyinde yer alır.

26- 45 doğu meridyenleri arasındadır

Üç tarafı denizlerle çevrili olup iki önemli boğaza sahiptir.

Asya ve Avrupa Kıtasını birbirine bağlayan köprü konumundadır.

Yüzey şekilleri kısa mesafede değişim gösterir.

İklim çeşitliliği fazladır.

Dünyanın önemli enerji üretim alanı olan Hazar havzası ve Ortadoğu ile önemli enerji tüketim alanı olan Avrupa’ya yakın konumdadır.

Yakın bir jeolojik zamanda oluşmuştur.

Genç ve dinamik bir nüfusa sahiptir.

Doğu ile batı medeniyetleri arasında bulunur.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.