Hollanda Coğrafi Bilgileri

Yüzölçümü

:33 814 km2
Nüfusu :15 022 000 (1992)
Nüfus  
yoğunluğu :Km2’ye 444 kişi
Başkenti :Amsterdam
  (694 800 nüf.; 1992)
Dili :Hollanda dili
Dini :Katolik; Protestan
Para birimi :Florin

Hollanda nüfus yoğunluğu haritası

Batı Avrupa’da ülke.

Batıda Kuzey Denizi, doğuda Federal Almanya Cumhuriyeti, güneyde Bel­çika ile sınırlı olan Hollanda, çetin doğa koşullarına karşın denizle Avrupa kıtasının kavuşma noktasın­daki konumu sayesinde Avrupa’nın güçlü devletleri arasında yer almayı başarmıştır.

Hollanda Coğrafyası

Polonya’dan Kuzey Denizine uzanan geniş Batı Avrupa düzlüğünün batı ucunda yer alan Hollanda topraklan, Birinci Zaman’ın sonundan başlaya­rak yavaş yavaş çöküntüye uğra­yıp çeşitli tortullarla kaplandı; Kuzeyde Dördüncü Zaman buzulları­nın getirdiği turbalı kumsallar; güneyde ülkenin en yüksek tepesi Beischelberg’in (206 m) bulunduğu kalkerli Limburg yaylasına yaslanan killi kumlu ve derin Brabant toprak­ları yer alır. Bu bölgesel sıralanma art arda dört dizi olayla bozulmuş durumdadır; bu olaylar şöyle sırala­nabilir; Yakın bir tarihte Hollanda’ nın kuzeybatı kesiminin Kuzey Deni­zi altında kalması; toprakların büyük bölümünü etkisi altına alan buzulla­rın erimesi olayının sonucu Flandre’ ın sular altında kalması; ardından bir geri çekilme döneminden sonra Dun- kerque’in sular altında kalmasıyla, kumul şeridinin koparak Zuiderzee körfezinin sularla kaplanması; Schel- de (Escaut) ile birlikte Avrupa’nın en geniş deltasını çizen Ren ve Maaş (Meuse) ırmaklarının getirdiği alüv­yonların yığılması. Ortaçağ’dan beri sulardan, kumul şeritleri ve setlerle

korunan yöre halkı, ülkenin batı kesi­mini tümüyle elde ederek, 566 000 ha’ dan fazla polder kazandı. Hollanda, üç doğal bölgeye ayrılır:

  1. Kuzeydoğudaki kumluklar ve tur­balıklar, bataklıklar, landlar ve çam ormanlarıyla değişik bir görünüm sunarlar. Düzenli bir çalışma saye­sinde burada çok başarılı bir tarım (arpa, patates, hayvancılık) yapıla­bilmektedir, ama Zuiderzee tümüyle polderleştirilmediği sürece bu kesim ülkenin geri kalan etkin merkezlerin­den çok kopuk kalacaktır: Bununla birlikte, ülkede petrol ve özellikle doğal gaz gibi önemli yeraltı gelir kaynakları bulunmaktadır.
  2. Zengin bir tarım alanı haline gelen landlar ülkesi, Ren ve Maas’ınkumlu, balçıklı alüvyonları ile bir kömür yatağının bulunduğu kalkerli Lim- burg tepeleri.
  3. Polderler bölgesi, kurumakta olan Zuiderzee’den ülkenin Hollanda böl­gesine (Holland) ve Maaş ile Ren’in deltasına kadar uzanır. Setlerde gedikler açabilen çok şiddetli fırtına­lara (1953) açık bulunan deniz düze­yinden aşağıdaki bu topraklar, mas­raflı yatırımlar sayesinde çok zengin tarım (sebzecilik ve çiçekçilik, otlak­lar, tahıl yetiştiriciliği) alanları haline gelmiştir.

Hollanda’nın iklimi ılıman ve serin bir okyanus iklimidir. Ülke düzenli ama yüzey şekillerinin düzlüğü nede­niyle pek bol olmayan (yılda 700 mm yağış alan Amsterdam’da ocak orta­laması 2°C, temmuz ortalaması 17°C’ tır) yağışlar alır. Büyük çalışmalar sonunda ulaşıma elverişli hale getiri­len Avrupa’nın üç büyük akarsuyu (Ren,’ Maaş, Schelde) ülkenin güneyinden denize dökülür, kuzeydeyse kıyıya yakın küçük çaylar yer alır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.