Türkler’in Anadoluda nerelere hakim olduklarını ve buralarda ne tür eserler inşa ettiklerini

Yukarıdaki harita ve fotoğrafları inceleyerek Türkler’in Anadolu’da nerelere hakim olduklarını ve buralarda ne tür eserler inşa ettiklerini söyleyiniz? Yakın çevrenizde Anadolu Türk beyliklerine ait eserler var mı? Varsa örnekler veriniz.

Anadolu Türk beylikleri  haritası

Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan Türkiye Selçuklu Devleti ile Anadolu Türk beylikleri Anadolu’nun fethinde olduğu gibi Türkleşmesinde de önemli rol oynadılar. Anadolu Türk beylikleri, fethettikleri yerlere doğudan gelen göçebe Türkmenleri yerleştirerek Anadolu’daki Türk nüfusunun artmasını sağladılar. Yeni yerleşim yerleri kurarak buralara Türkçe isimler verdiler.

anadolu türk beyliklerinin anadoluda bıraktığı eserler

Anadolu şehirlerinde camiler, medreseler, köşkler, saraylar ve çeşitli vakıf binaları inşa ederek Anadolu’nun imar faaliyetlerine katıldılar. Saltuklular Erzurum’da, Mengücekliler Erzincan ve Divriği’de, Danişmentliler Malatya ve Sivas’ta, Artuklular Elâzığ, Diyarbakır ve Mardin’de yaptıkları medrese, şifahane ve camilerle bu şehirleri birer kültür merkezi hâline getirdiler.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.