Türkler Abbasiler döneminde hangi görevleri üstlenmişlerdir? Neden?

Türkler Abbasiler döneminde hangi görevleri üstlenmişlerdir? Neden? Türkler Abbasi ordularında görev aldılar. Zamanla valiliğe kadar yükseldiler. Türkler için askeri görevleri için şehirler bile kurulmuştur. Neden sorusunun cevabı da, Türkler savaşçı bir millet oldukları ve ustaca çok iyi savaştıkları için.

Türk şehri samarra büyük camii

Ünlü Samarra şehrinden bilgi verilecektir.

Abbasiler; önemli devlet görevlerine Arapların dışındaki milletleri, özellikle Türkleri getirdiler. 786’da halife olan Harun Reşit Dönemi’nde Anadolu’ya akınlar yapıldı. Harun Reşit, Doğu Anadolu’da sınır boylarına şehirler kurdurarak Türkleri buraya yerleştirdi. Daha sonraki dönemlerde Bağdat’ta Türklerden, hassa ordusu kuruldu.

Arapların bundan çok rahatsız olduğu anlaşılınca Samarra şehri kurduruldu. Abbasi Dönemi yapılarında Türk etkisi görülmeye başlandı. Taş yerine tuğla kullanıldı. Kule ve daire şeklinde minareler yapıldı. Abbasiler tezhip, ciltçilik ve minyatürde çok ileri gittiler. Minyatür daha çok Türk sanatkârlarının elinde gelişti.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.