Yaşadığınız bölgedeki dağlar ile diğer bölgelerde bulunan dağlar arasındaki benzerlik

Yaşadığınız bölgedeki dağlar ile diğer bölgelerde bulunan dağlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları gösteriniz.

bölgeler arası dağların benzerlikleri

Haritaları incelediğimizde genel itibari ile dağların sıralanış yönü benzerlik göstermektedir. Marmara bölgesinin kuzeyindeki dağlar ile Karadeniz bölgesinde dağlar benzerlik göstermekte, batıdan doğuya doğru uzanmaktadırlar.

Marmara bölgesi İç Anadolu blögesi ve Ege Bölgesindeki dağlar genel itibari ile tek dağlardan meydana gelmekte benzerlik göstermektedir.

Akdeniz bölgesi ve Karadeniz bölgesindeki dağlar, kıyıya paralel uzanan sıradağlar şeklindedir. Bu şekilleri ile benzerlik göstermektedir.

Doğu Anadolu Akdeniz ve Karadeniz bölgelerindeki dağlar sıradağlar şeklinde batıdan doğuya doğru uzanmakta bu yönleri ile benzerlik göstermektedir.

Bölgedeki dağların genel özelliklerini kitabınızdan da faydalanarak aşağıdadır. Tüm bu bilgilerden yaşadığınız yer ile diğer bölgeleri kıyaslamanız gerekecektir. Yorumlardan yaşadığınız yeri yazarsanız bu konuda da yardımcı oluruz.

KARADENİZ BÖLGESİ

Kuzey Anadolu Dağları, doğu-batı yönünde kıyıya paralel olarak uzanır. Doğuda birbirine yakın ve çok yüksektir. Bu nedenle kıyıdan iç kısımlarla ulaşım sınırlıdır.

MARMARA BÖLGESİ

Yüksekliği en az olan bölge Marmara Bölgesi’dir. Dağlar genellikle tek dağ şeklindedir.

EGE BÖLGESİ

Ege Bölgesi’nde dağlar doğu-batı doğrultusunda ve birbirine paralel olarak uzanır. Dağların arasında ve akarsu vadileri boyunca ovalar yer alır.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İç Anadolu Bölgesi, diğer bölgelere göre daha düzdür. Burada geniş düzlükler üzerinde tek dağlar vardır.

AKDENİZ BÖLGESİ

Ülkemizin güneyinde Toroslar yer alır. Toroslar Akdeniz kıyısına paralel olarak uzanır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Toroslar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kuzeyinden geçer. Yer şekilleri sadedir.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Toroslar, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Kuzey Anadolu Dağları ile birleşir. Yurdumuzun en yüksek ve dağlık bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi’dir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

    1. Marmara bölgesinde, Trakyanın kuzeyindeki dağlar, Karadeniz ve Akdenizdeki dağlara benzemekte, sıradağlar şeklindedir. Marmaranın güneyindeki dağlar, Uludağ örneğinde olduğu gibi Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadoludaki dağlardan farklı, tek dağ şeklindedir. Yukarıda saydığımız bölgelerdeki dağlar genel olarak sıradağlar şeklindedir.

  1. Marmara Bölgesi ile diğer bölgeler arasındaki dağların benzer ve farklarını yazarmısınız.

    1. Eylül bir üstteki yorumu okumanızı rica ederim. Yukarıdaki konuyu okursanız bölgeler arasındaki farkları ve benzerlikleri çıkarmanız da mümkün arkadaşlar. Yukarıda ben bölgelerin dağları arasındaki farkları yazmıştım.

    1. Ege bölgesinde dağlar denize dik uzandığı halde, Karadeniz bölgesinde dağlar denize paralel uzanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.