16. Balkanlarda Türk İzleri

16. Balkanlarda Türk İzleri 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 50-51. sayfa cevapları

BALKANLAR

“Tuna nehri akmam diyor.
Etrafımı yıkmam diyor.
Şanı büyük Osman Paşa,
Flevne’den çıkmam diyor… ” türküsünü çoğunuz duymuşsunuzdur.
Türküde geçen Tuna Nehri ve Plevne, Balkanlarda yer alır. Bu türkü çok meşhur bir Balkan türküsüdür.

Asya ile Avrupa kıtalarının arasında kalan bu bölge, sık ormanlar ve ağaçlar­ dan oluştuğu için
bölgeye “sık ormanlı, ağaçlıklı” anlamına gelen “Balkanlar” de­nilmiştir.

Bu bölgede birçok güçlü devlet kurulmuştur. Birbirinden farklı pek çok millet, tarih bo­yunca balkanlara göç etmiştir. Bu yüzden burada farklı farklı kültürler, dinler ve diller ya­şar.

Bizans İmparatorluğunun hâkimiyetinden sonra bu bölge, Osmanlılar tarafından da fethedilmiştir. Fethettiği toprakları hep adalet ile yöneten ve o yörenin insanlarının ken­dilerine ait kültürlerini yaşamalarına müsaade eden Osmanlı Devleti, Balkanlarda bugün hâlâ izlerini görebildiğimiz önemli şehirler kurmuştur. Bu şehirlerden en önemlileri Saraybosna, Mostar, Üsküp, Selanik, Gümülcine, Friştina ve Drama’dır.

Günümüzde farklı ülkeler, diller ve dinler altında pek çok ülkeye ayrılmış olsa da Bal­kanlar ortak bir kültürü hâlâ yaşar. Bölgeyi gezmek için yola çıktığımızda kendi ülkemiz­de olduğu gibi eski camiler, çeşmeler, evler ve binaların hâlâ oralarda var olduğunu görü­rüz. Günümüzde de burada yaşayan pek çok insan Türkçeyi konuşabiliyor, kendi ana dil­lerinde Türkçe kelimeler kullanıyor, bizimle aynı türküleri söylüyorlar.”

Bu bilgilerden yola çıkarak Balkanlardaki, Türk-İslam kültürüne dair bir araştırma yapı­nız. Bu araştırma sonucuna göre 51. sayfadaki çalışmayı yapınız.

Balkanlarda bulunan mimari eserler:

Mostar1890-1900 yılları

Mostar Köprüsü

• Eser ile ilgili bilgileri yazınız.

Bosna Hersek’in şehir sembollerinden bir olan bu yapıt, en meşhur eserdir. Mostar Köprüsü Osmanlı mimarı mimar Hayrettin tarafından imal edilmiş, görsel açıdan çok önemli bir eser olduğu gibi, tarihi ve kültürel açıdan da çok önemli bir eserdir. 1566 yılında, 9 yıllık çalışma sonunda tamamlanmıştır.

• Balkanlarda kullanılan Türkçe kelimeleri yazınız.

Çoban, bardak, memur, patlıcan, seymen

Balkanlarda anlatılan bir Nasrettin Hoca fıkrasını yazınız.

Bosna-Hersekte anlatılan Nasrettin Hoca fıkrası,

Nasreddin ile Padişah
Nasreddin, yedi yaşındayken, çantasına kitaplarını koyup okulun yolunu tutmuş. Her
sabah, tebdil-i kıyafet dolaşan dönemin padişahı, yolda Nasreddin ile karşılaşmış. Padişah,
çocuğun dış görünüşünden zeki olduğunu anlamış ve onunla sohbete dalmış.
– Sen nereye gidiyorsun, evladım?
– Okula.
– Şu altını al da, kendine şekerleme alırsın.
– Babam görür. Altını nereden bulduğumu sorar, sonra beni döver.
– Al sen şunu. Baban sorarsa da „Padişah verdi.‟ dersin, O da kızmaz.
– Bana inanmaz ki!
– Niye inanmasın ki?
– Padişahın sadece bir altın verdiği nerede görülmüş? Çantamı altınlarla doldurursan
inanır.
Padişah, Nasreddin‟in ince zekâsına hayran kalmış. Çantasını altınlarla doldurup onu
eve göndermiş

• Balkanlarda yer alan Türk yemek kültürüne ait bir örnek bulunuz.

Börek, Türk kültüründe ve balkanların genelinde yaygındır.

balkan böreği

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.