Osmanlı Devletinin Balkanlarda izlediği iskan siyasetinin sonuçları neler olmuştur?

Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda izlediği iskan siyasetinin sonuçları neler olmuştur? Osmanlı, Rumeli’de bir yandan fetihler gerçekleştirirken bir yandan da fethettiği yerlere Anadolu’dan Türk halkı getirerek iskân etti (yerleştirdi). Böylece fethedilen yerlerin devletin sınırları içinde sürekli kalması sağlanmaya çalışıldı.

Türklerin Rumeli’ye geçişleri ve yerleşmeleri sistemli bir şekilde olmuştur. Fetihlerle beraber sınırlar genişledikçe bu verimli ve boş topraklar Anadolu’daki Türkleri buraya çekmeye başladı. Osmanlı Devleti bu göçleri destekledi.

Osmanlı fetihleri daha önce baskı, sıkıntı içinde yaşayan Hristiyan halkı düzen, adalet ve barışa kavuşturdu. Böylece Osmanlı idaresi benimsendi ve kalıcı hâle geldi. Osmanlı’nın aldığı haraç daha önce onların Bizans’a ödedikleri vergiden daha fazla değildi. Rumeli’de fetihler ilerledikçe arkada kalan bölgelerde şehirler yükselmeye kasabalar oluşmaya, köyler yayılmaya ve ıssız, harap, işlenmemiş topraklar şenlenmeye başladı.

Orhan Bey Döneminde beylik, fetihler ve iskân siyaseti ile bölgenin güçlü bir devleti hâlini aldı. Osmanlı Devleti aşağıdaki haritada görülen sınırlara ulaştı:

orhan bey döneminde osmanlı sınırları

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.