4. Etkinlik Görüşlerim 7. Sınıf

4. GÖRÜŞLERİM

Aşağıdaki nüfusumuzun özellikleri ile ilgili bölümlere görüşlerinizi nedeni ile birlikte yazınız.

Nüfusumuzun artışı: Türkiye Nüfusu 1927 yılında 13 milyon iken 2013 yılında 76 milyon kişiye ulaşmıştır. 1990 ile 2000 yılları arası hızlı bir yükseliş göstermiştir. Yüksek nüfus artış hızı bir takım sorunlar ortaya çıkarmaktadır. En önemli sorunda işsizlik sorunudur.

Çalışan nüfusumuzun ülke nüfusuna oranı: Türkiye’de bu oran düşüktür. Kadınların iş hayatına katılmaması ve eğitim seviyesinin düşük olması sebebiyle bu oran düşüktür.

Yaş gruplarına göre nüfusumuz: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre 2013 yılı itibariyle Türkiye nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımı

0 - 4 6.206.415
Erkek Kadın
5 - 9 6.271.234
10-14 6.372.165
15-19 6.477.722
20-24 6.214.024
25-29 6.286.332
30-34 6.543.669
35-39 5.826.149
40-44 5.308.260
45-49 4.721.763
50-54 4.232.792
55-59 3.555.185
60-64 2.760.460
65-69 2.045.398
70-74 1.507.728
75-79 1.077.295
80-84 820.606
85-89 341.662
90+ 99.005

Kır-kent nüfusumuz:

1927 yılında kır nüfusu çok yüksekken ülke gelişmesine ve eğitim seviyesinin yükselmesi gibi etkenlerle, bu tam tersine dönmüş kent nüfusu artmış, kır nüfusu düşmüştür.

1927-2010 Yılları arasında Kırsal ve Kentsel Nüfusun Sayısal ve Yüzde Dağılımı
Yıl Kır Kent Kır (%) Kent (%)
1927 10.342.391 3.305.879 75,8 24,2
1935 12.355.376 3.802.642 76,5 23,5
1940 13.474.701 4.346.249 75,6 24,4
1945 14.103.072 4.687.102 75,1 24,9
1950 15.702.851 5.244.337 75,0 25,0
1955 17.137.420 6.927.343 71,2 28,8
1960 18.895.089 8.859.731 68,1 31,9
1965 20.585.604 10.805.817 65,6 34,4
1970 21.914.075 13.691.101 61,5 38,5
1975 23.478.651 16.869.068 58,2 41,8
1980 25.091.950 19.645.007 56,1 43,7
1985 23.798.701 26.865.757 47,0 53,0
1990 23.146.684 33.326.351 41,0 59,0
2000 23.797.653 44.006.274 35,1 64,9
2010 17.500.632 56.222.356 23,7 76,2
2012 17.178.953 58.448.431 22,7 77,2
Not:1927-1990 arasında nüfusu 10.000’in üstündeki yerleşim birimleri,
2000’den itibaren il ve ilçe merkezleri kentsel nüfus olarak yer aldı.

Okuryazarlık oranımız:

Cumhuriyetin ilk yıllarında çok düşük olmasına rağmen, sonraki yıllar devlet politikası ve teşviğinin de bu yönde olması sonucu okur yazarlığın toplan nüfusa oranı %93 seviyesine kadar gelmiştir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.