7. sınıf tuna matbaa 31. sayfa nüfus ile ilgili proje görevi

7. sınıf tuna matbaa 31. sayfa nüfus ile ilgili proje görevi, Bursa ili nüfus yapısını ele alacağım aynı yöntemle bunu örnek alarak sizde bulunduğunuz il ile ilgili çalışma yapabilirsiniz. (Bütün illerle ilgili çalışma yapmam mümkün değil, ama yapamadığınız illerle ilgili yorumlardan yazarsanız bu konuda ayrı bir sayfada çalışmayı yapar, yorumlardan linkini veriririm)

tuna 31 sayfa nüfus proje ödevi

İlinizin en son nüfus sayımında elde edilen verilerini incelemek ve bu verileri çeşitli grafik türleriyle anlatmak istiyorsunuz. Bu durumda nasıl bir çalışma yapardınız?

Bursa ilinin kaynaklardan nüfusla ilgili bütün verilerini bulup, bu konuyu grafiklerle açıklayacağım.

Not: Bu proje çalışmasında başvurabileceğiniz ilk ve en önemli kaynak Türkiye İstatistik Kurumudur.

Projenizi hazırlarken aşağıdaki işlem basamaklarını takip ediniz.

Projenizin adını belirleyiniz.

Bursa İli nüfus yapısı

Projenizin amaçlarını maddeler halinde yazınız.

  • Bursa ilinin son nüfus sayımındaki nüfusunu tespit edeceğim.
  • Sayımlara göre Bursa’da nüfus artış hızını tespit edeceğim.
  • Bursa’da yaşayan insanların ne kadarının kadın ne kadarının erkek olduğunu öğrenmek.
  • Bursa’da yaşayan nüfusun eğitim durumunu ortaya koymak.

Proje çalışması sırasında aşağıdaki soruların cevaplarını bulmaya çalışınız.

1. Son nüfus sayımına göre ilinizin nüfusu ne kadardır?

Bursa’nın 2014 yılı sonucuna göre nüfusu 2.787.539 kişidir.

2. Bir önceki nüfus sayımına göre ilinizdeki yıllık nüfus artış hızı nedir?

Bursa’nın bir önceki yıla göre nüfus artış hızı binde 17’dir (%1.7) 2013 yılında nüfus miktarı 2.740.970 di.

3. İliniz nüfusunun yaş ve cinsiyet durumu nedir?

Bursa ilinde, nüfusun 1.394.715’i erkek, 1.392.824’i kadındır. Bu nüfusun %50,03’ü erkek %49,97’si kadındır.

4. İliniz nüfusunun eğitim durumu nedir?

Bursa ilinde 6 yaş ve üzeri nüfusun % 96,56’sı okur yazardır. Kadın okur yazar oranı % 94,27, Erkek okur yazar oranı % 98,86’dir.

Mevcut Öğrencilerin;

Okul Öncesi Eğitimde % 49,24
İlköğretimde % 108,99
Ortaöğretimde % 108,18
Genel Ortaöğretimde % 46,05
Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde %62,13

Öğrenim görmektedir.

5. İliniz nüfusunun ne kadarı belde ve köylerde, ne kadarı il ve ilçe merkezlerinde yaşamaktadır?

2012 sonuçlarına göre (2013 yılından sonra köyler mahalle olmuştur.) köy ve beldelerde 141.797 erkek, 144.362 kadın olmak üzere toplam 286.159 kişi yaşamaktadır.

İl ve ilçe merkezlerinde; 1.252.918 erkek, 1.248.462 kadın olmak üzere toplam 2.501.380 kişi yaşamaktadır.

 

6. İlinizdeki toplam iş gücü sayısı ve çalışan nüfusun buna oranı nedir?

2010 yılı verilerine göre Bursa İli için İşgücüne Katılma Oranı 48,4 olarak gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre zorunlu sigortalı çalışan sayısı Bursa İli‟nde 486 bin 195 kişi olarak görülmektedir.

7. Nüfusuna ait verilerinden yola çıkılarak ilinizin genel durumu hakkında neler söylenebilir?

Yüzölçümü 10.882 km2 olan Bursa ilinde kilometrekareye 256 insan düşmektedir. Bursa nüfus yoğunluğu 256/km2‘dir.

Türkiye nüfusu ilk nüfus sayımından(1927) bu yana 5,7 katına çıkarak 77.695.904’e ulaşmıştır. 1927- 2014 dönemindeki süreç incelendiğinde ilk zamanlar yoğun olan köy yerleşiminin yerini şehirleşmeye bıraktığı ve 1985 yılından itibaren nüfus yoğunluğunun il ve ilçe merkezlerinde yaşamaya başlandığı görülmektedir. Köylerde ikamet eden nüfus azalmaya, şehirlerde ikamet eden nüfus artmaya devam ettiği için aradaki fark giderek büyümektedir.

Bursa ilinin nüfus süreci incelendiğinde 1927-2014 yıllara göre 6,94 kat artış görülmektedir. 1970 yılına dek köylerde yaşayan çoğunluk bu tarihten itibaren şehirlerde ikamet etmeye başlamıştır. Şehirlerde yaşayan nüfus Köylerde yaşayan nüfus ile farkı gün geçtikçe büyümektedir. Yıllara göre kadın/erkek oranı Türkiye ortalaması ile paralel seyretmektedir.

Türkiye ve Bursa nüfusuna bakıldığında yaş ve cinsiyetlere göre nüfusun 15-34 yaş grubunda yoğunlaştığı görülmektedir. İlde 15-34 yaş grubu nüfusu 883.650 kişidir. İl nüfusuna oranı % 31,7 ’dir.

Çalışmalarınız sonucunda elde ettiğiniz verileri ve bu verilerle ilgili değerlendirmelerinizi içeren bir rapor yazınız. Raporunuzda proje çalışması sırasında yararlandığınız kaynakları ve kullandığınız araç gereçlere de yer veriniz.

Hazırladığınız projeyi çeşitli görsel ögelerle de destekleyerek etkili biçimde sununuz.

2014 yılı bursa nüfus piramidi

bursa nüfus artış hızı bursa nüfus grafiği bursa nüfusu yıllara göre artış grafiği

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.