Genel nüfus sayımlarının amacı yalnızca ülkemizdeki insan sayısını belirlemek midir?

Genel nüfus sayımlarının amacı yalnızca ülkemizdeki insan sayısını belirlemek midir? Bu sayımların başka hangi amaçları olabilir?

Ülkeler, yirminci yüzyılın ortalarına kadar dünyada güçlü olmak için nüfus sayılarının fazlalığını yeterli ve gerekli görüyorlardı. Ancak günümüzde nüfusun sayısal fazlalığından çok nitelikleri üzerinde durulmaktadır. Bu nedenle ülkeler, sınırları içinde ne kadar insan yaşadığını ve bu insanların ne gibi özelliklere sahip olduklarını tespit etmek ihtiyacı duyarlar.

Bir ülkede yaşayan insan sayısı çok çeşitli amaçlar için tespit edilir. Tarihte özellikle askere alınacak ve vergi verecek nüfusu belirlemek için nüfus miktarı bilinmek isteniyordu. Bu amaçla Osmanlı Devleti’nde ilk nüfus sayımı II. Mahmut Döneminde 1831 yılında yapılmıştır. Günümüzde ise bu amaçlara ek olarak nüfusun sayısı, artışı-azalışı, kır-kent nüfusu, çalışma durumu, gelir düzeyi, doğum ve ölüm oranları, eğitim durumu, yaş ve cinsiyet gibi özelliklerini tespit etmek için nüfus sayımı yapılmaktadır.

Çünkü ülke kalkınma planlarının yapılması ve uygulanabilmesi için ülke nüfusunun hangi özelliklere sahip olduğunun bilinmesi gerekmektedir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.