Abdi Himmetzade Kimdir?

Abdi Himmetzade Kimdir? (Abdullah), mutasavvıf ve şair (İstanbul 1640-ay.y. 1710). 1669 yılından ölümüne kadar muhtelif camilerde vaizlik etti. Bayramiye tarikatı şeyhlerinden olan babası ölünce (1684) yerine Yenibahçe tekkesine şeyh oldu. Üsküdar’da Himmet Efendi tekkesinde yatar.

Tasavvufi halk edebiyatı tarzında İlahileri, divan tarzı şiirleri, Gencine-itcaz (Mucizeler Hâzinesi) adlı, Hz. Muhammed’in hayatı üzerine bir eseri, Divan’ı ve Tezkire-i Şuara’sı (Şairler Tezkiresi) vardır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.