Halk ozanı Bayburtlu Zihni

Türk halk ozanı (Bayburt, 1797—?, 1859).
Erzurum ve Trabzon Medreselerinde öğrenim gören, Rus ordusunun Bayburt ve Erzurum’u istilasını 1828 gören Bayburtlu Zihni, çeşitli kentlerde devlet hizmetlerinde çalıştı. Kendisinin bir Divan ozanı olduğunu söyleyen ve Divan şiiri tarzında şiirler (kaside, gazel, naat, mesnevi) de yazan Bayburtlu Zihni, günümüze halk şiiri tarzındaki şiirleriyle kalmıştır. Özellikle, Rus istilasının acılarını dile getirdiği “Vardım ki yurdundan ayağ götürmüş / Yavru gitmiş ıssız kalmış otağı / Camlar şikest olmuş, meyler dökülmüş / Sakiler meclisten çekmiş ayağı” dörtlüğüyle başlayan koşmasıyla ünlüdür. Divan’ı (aruz ve az sayıda hece ölçüsünde şiirleri, 1876) sonradan basılmıştır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.