Divan Şairi Abdi Kimdir?

Divan Şairi Abdi Kimdir? (XV. yy.). Camasbname adlı manzum hikayeyi Murad II adına Farsçadan Türkçeye çevirdi. Bu eserin dil tarihi bakımından büyük değeri vardır.

ABDİ, divan şairi (XVI. yy.), hayatı hakkında bilgi yoktur. Ancak 1545’te yazılmış 1071 beyitlik Niyazname-ı Sa’d ü Hüma (Sad ve Hüma’nın Yakarışları) adlı mesnevisinden başka, Nüzhetnâme-i Abdi (Gül ü Nevruz) Gülbahçesi veya Nevruz Gülü adlı diğer bir eseri bilinmektedir. Her iki eserin konusu İran edebiyatından alınmıştır. Niyazname’deki bir kayıttan, kitabın, Manisa’da bulunan şehzade Selim’e sunulduğu anlaşılır.

ABDİ (asıl adı Abdullah), divan şairi (İstanbul, ?-?, 1667). Kılıçali Paşa camii imamı Mehmed Efendinin oğlu. Müderrislik ve kadılık yaptı. Bursa kadısı iken öldü. Divan’ı vardır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.