Abdürrezzak Kemaleddin Bin İshak Kimdir?

Abdürrezzak Kemaleddin Bin İshak Kimdir? Timurlular devri tarihçilerinden (Herat 1413-?, 1482). Babası devrin seçilmişlerinden İshakı Semerkandi’dir. Timur soyundan gelen hükümdarlar zamanında, bilhassa elçilik gibi önemli görevler aldı. 144l’de Hindistan’a, 1446’da Geylan’a gitti. Matla-üs-Sa’deyn ve Mecma-ül-Bahreyn (iki Uğurlu Yıldızın Doğduğu ve iki Denizin Birleştiği Yer) adlı eserin sahibidir. Farsça olan bu eser, 1304 yılında ilhanlı Ebu Said Bahadır Hanın doğumundan, Timur’un torunu Hüseyin Baykara devrinin 1471 yılma kadar olan vakalarını içine alır. Yazmaları İstanbul’da Esad Efendi ve Fatih kütüphanelcrinde, Edirne’de Selimiye Camii kütüphanesinde (müellif hattı) ve ayrıca çeşitli avrupa kütüphanelerindedir.

Tam bir neşri yoktur. Ancak 1941 yılında Lahor’da Muhammed Şeii, H. 802-833 yılları olaylarını içine alan bir kısmını yayımlamıştır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.