Rodosizade Abdullah Efendi Kimdir?

Rodosizade Abdullah Efendi Kimdir? Osmanlı bilginlerinden, vakanüvis, hattat (?- İstanbul 1704). Enderunu hümayun memurlarından, divan kalemi mevkufatçısı, aynı zamanda tanınmış bir hattattı. Divan kaleminden müderrisliğe geçti, kadılıklarda bulundu. 1704’te İstanbul kadısı oldu. 1688- 1694 yılları olaylarını içine alan Vakayiname adlı tarihin yazarıdır. Üç cilt olan bu eser Vakıatı Seferi Sultan Süleyman adıyla Topkapı Sarayı Revan kitaplığındadır.

Bu nüshalar ancak 1688 yılından 1692 yılına kadar olan hadiseleri ihtiva eder; yazarın el yazması olan eser henüz yayımlanmamıştır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.