Abdürrezzak Bahir Efendi Kimdir?

Abdürrezzak Bahir Efendi Kimdir? Osmanlı devlet adamı ve tarihçi (İstanbul, ay. y. 1860). Daha çok ikinci derecede önemli görevlerde bulundu. Mora’da kaldı, Avrupa’ya gitti. Devrinin siyasi olaylarına dair, 1845-1846’da Paris’ten Mustafa Reşid Paşaya ve diğer devlet adamlarına yazdığı yirmi iki mektubun sureti. Topkapı Sarayı, Yeniler kitaplığındadır. (Nu. 127). Ayrıca Navarin mağlubiyetine dair bir tarihçesi olduğu da kayıtlıdır.

Zübdet-ül-Vdkayi ve’l-Hakayık (Olayların ve Gerçeklerin özü) adlı eseri, 1805’te, Abdurrahman Münih Efendinin Fransa sefaretinden başlar, 1832 yılı sonuna kadar Osmanlı devleti meselelerini içine alır (Tek nüshası, Süleymaniye, Hacı Mahmud Efendi kitaplığındadır. Nu. 4 905).

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.