Abdurrahman Bin Muhammed Kimdir?

Abdurrahman Bin Muhammed Kimdir? [?, 892-Kurtuba 961], Endülüs Emevi devletinin sekizinci emiri (912-961). Yirmi yaşında tahta geçtiği zaman İspanyollar, Araplar ve Berberiler arasındaki mücadeleler memleketin güvenliğini tehdit eder bir hal almıştı. Genç emir Alvira ve diğer illerdeki Arap asilzadelerini itaati altına aldı. 928’de Bobastro zapt edildi; ülkenin batısı emniyete alınmıştı. Daha sonra doğuya ve kuzeye yönelen Abdurrahman. 932 sonlarında Tuleytule’yi uzun bir kuşatmadan sonra teslim alarak isyanları tamamen bastırdı.

İç karışıklıklar sürerken dış düşmanlar da rahat durmuyorlardı. Bilhassa kuzeydeki hıristiyanlar fırsat buldukça Müslümanların bulunduğu bölgeleri yağma ve tahrip ediyorlardı. 910’da Leon kralı Ordono II’ harekete geçti, birçok şehri aldı, halkını kılıçtan geçirdi. Ordono üzerine gönderilen kumandanların başarı sağlayamadığını gören Abdurrahman bizzat hücuma geçti (920); önce kral Ordono’yu, sonra Navarra prensini mağlup ve bölgeyi zapt etti. Abdurrahman’ın dönüşünden faydalanan Ordono ve Navarra prensleri yeniden harekete geçerek Müslümanlara zulmetmeye başladılar. Abdurrahman yine üzerlerine yürüdü. Uzun mücadelelerden sonra, düşmanlarını yenerek sınırlarını güven altına aldı. Ispanya’da mücadeleler devam ederken, Kuzey Afrika’daki Fatımilerin faaliyetine de engel olmak için Afrika işlerine müdahale etmesi gerekti. Abdurrahman, Bağdat halifelerinin zayıflaması üzerine Emir-ül-müminin unvanını alan ilk Endülüs emevi emiridir. Memleketin iç ve dış emniyetini sağlamak için arapların Sakalibe dedikleri slavlardan meydana gelen ücretli birlikler teşkil etmişti.

Uzun saltanatı sırasında Endülüs medeniyeti en parlak devrini yaşamaya başladı. Ziraat, ticaret ve sanayide Avrupa’nın çok ileri bir devleti oldu, özellikle ülkede bahçecilik, madeni ve deri eşya yapımı son derece gelişmişti. Memleketinin imarına da büyük gayret gösterdi. Kurtuba yakınında Medinet-üz- Zehra adı verilen mahalleyi kurdu. Burada bahçeler, evler ve muhteşem saraylar yapıldı. Yine bu devirde Endülüs’te büyük bir İlmi faaliyet göze çarpar; zamanında açılan Kurtuba Tıbbiyesi, Avrupa’daki ilk tıp mektebi idi. Abdurrahman alimleri korur, onlarla görüşmekten zevk alırdı. Endülüs Emevi devletinin en büyük hükümdarlarından biridir. 50 Yıl saltanat sürdü.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.