Abla Ablak Ablasyon Nedir?

ABLA NEDİR?

(isim yaşça kendisinden büyük kızkardeş) Dedi: abla niçin bizim babamız/ Evladına olsun böyle vefasız (Ziya Gökalp). Saygı ve sevgi duyulan tanıdık ve yaşlı olmayan hanım: Ne şirin komşumuzdan sen Fahriye Abla (A. M. Dranas). Meslekte kıdemli, okulda ileri sınıfta olan kadın veya kız: Son sınıftaki ablalarınız bu yaz kampa gidiyor. Umumi yerlerde halk adamlarının kadınlara hitap kelimesi: Kusura bakma abla! Aksi zamana rastladı. Gazozları yetiştiremedik. (A. K. Tecer); Kolay gelsin hanım abla (R. N. Güntekin). Eski İstanbul’da zenci kalfalara da bacı anlamına hitap sözü olarak kullanılır: Şetaret Abla gibi.

Ablalık (isim) Abla olma hali: Kardeşine ablalık değil, analık etti. Abla gibi davranma: Kızın yine ablalığı uyandı (Ziya Gökalp). Bir ablalık et de, kızın elbisesini dikiver.

ABLAK NEDİR?

(sıfat ve isim Arapça eblak, alaca’dan), Dolgun, değirmi [yüz]: Ablak yüzünde tel tel sayılacak kadar seyrek bir beyaz sakalı vardı (R. N. Güntekin). Kaba, kocaman ahmak görünüşlü [yüz]: Ablak yüzünün lihye-i cârûb-nümâsı / Enzâr-ı temaşaya verip sıklet ü vahşet (Tevfik Fikret).

Ablakça (sıfat) Ablak görünüşlü, dolgunca, değirmice [yüz]: Belediye reisi, otuz beşle kırk arasında, iri yarı, ablakça yüzlü, kısa kesilmiş çember sakallı. (M. Ş. Esendal).

ABLASYON

(isim, Latince ablatio’dan, Fransızca ablation), Cerr. Çıkarma, ayırma, alma hareketi: Bir uzvun, bir tümörün ablasyonu.

Jeomorfoloji, Bir yeryüzü şeklinden mekanik (kil, kum, çakıl, blok) veya kimyevi olarak (erimiş cisimler) madde kaybı. (Ablasyon birikim olayının karşıtıdır. Bu terim geniş olarak aşınım ve süpürülme anlamını da kapsar.) Ablasyon relvefi, özellikleri kaya maddesinin ortadan kaldırılmış olmasından ileri gelen yer şekilleri (Ablasyon relyefi örnekleri: karstik bir mağara, bir yaylayı yaran vadi, rüzgar süpürmesinden doğan kaldırımlaşma, bir buzul sirki, dalgaların baltaladığı bir yalıyar.

Glasyoloji, Bir buzuldaki buz kütlesinin eksilmesi. Bu eksilmenin başlıca sebebi, buzun erimesidir; bununla beraber, sıcaklık derecesinin 0°’nin altında kaldığı çok soğuk iklimlerde [Antarktika ve İç Grönland inlandsis’lerinde] erimeden buharlaşma da rol oynar.)

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.