Ahilik Teşkilatı

AHİLİK TEŞKİLATI HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ ?

Abbasiler döneminde FÜVÜVVET adıyla ortaya çıkmış olan AHİLİK Teşkilatı, Anadolu’da Hacı Bektaş-ı Veli’nin tavsiyeleri doğrultusunda Kırşehirli Debbağ ustası olan AHİ EVRAN tarafından kurulmuştur. Esnaflar arasında dayanışmayı esas alan Ahilik Teşkilatı  Anadolu Selçuklu Devleti  ve Osmanlı Devletinin kuruluş ve yükseliş dönemlerinde de bu adla anılmıştır.

Osmanlı Devletinde zamanla ismi LONCA’ya dönüşen AHİLİK’de aynı dine mensup olmak esastı. Lonca Teşkilatında ise aynı dine mensup olmaktan ziyade aynı mesleği icra etmek yeterliydi.Aslen Horasan kökenli olup Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadoluda yaşayan Müslüman  Türkmen halkın sanat, ticaret,ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan , onları hem ekonomik hem de ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamında iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir. Kendi kural ve kurulları vardır.Günümüzün esnaf odalarına benzer bir işlevi olan Ahilik  iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin,yardımseverliğin kısacası bütün güzel meziyetlerin oluşturduğu bir sosyal-ekonomik düzendir.

Ahi Evran ‘a Ahi Baba da denir.Ahilik Teşkilatının Türk-İslam tarihine katkıları ise şunlar olmuştur:

 • Anadolu’nun kısa süre içerisinde Türkleşip islamlaşması
 • Sanat ve ticaret hayatına Türk ve Müslüman topluluklarının  katılması
 • Göçebe Türkmenlerin kısa süre içerisinde  yerleşik yaşama geçmesi
 • Dini ve Ahlaki yapının korunması
 • İstila ve devletin zor duruma düştüğü dönemlerde dahi kendi otoritesi ile bu boşluğu doldurma

Anadolu özellikle Selçukluların son dönemleri Osmanlı Devletinin kuruluş döneminde aktif rol oynayan Ahilik Teşkilatının kendi kuralları ise şöyledir :

 • Cimrilik kapısını bağlamak ,lütuf kapısını açmak
 • Kahır ve zulüm kapısını bağlamak, hilim ve mülayemet kapısını açmak
 • Hırs kapısını bağlamak,kanaat ve rıza kapısını açmak
 • Tokluk ve lezzet kapısını bağlamak, riyazet kapısını açmak
 • Halktan yana kapısını bağlamak,Hak’tan yana kapısını açmak
 • Herze ve hezeyan kapısını bağlamak, Marifet Kapısını açmak
 • Yalan kapısını  bağlamak, Marifet Kapısını açmak
 • Yalan kapısını bağlamak,doğruluk kapısını açmak

 

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.