5. Sorular ve Cevaplar

5. Sorular ve Cevaplar sosyal bilgiler 7. sınıf çalışma kitabı 39. Sayfa, Ders kitabının 55. sayfasında yer alan beş bilgi kutucuğu ile ilgili sorulan soruların cevaplarını aşağıdaki ilgili yerlere yazınız.

Osmanlı Devleti’nin siyasi, sosyal ve ekonomik yapısıyla ilgili aşağıdaki açıklamaları okuyunuz. Soruların cevaplarını “SORULAR, CEVAPLAR” adlı etkinliğe yazınız.

1- Kuruluş devrinde Anadolu’nun sosyal yapısı, Müslüman Türk unsuru olan 24 Oğuz boyuna mensup Türkmenlerden oluşmuştu. Anadolu’da ve Rumeli’de fethedilen topraklara Türkmenler gönüllü veya zorunlu götürülerek yerleştiriliyordu.

Osmanlı Devleti’nin temel unsurunun Türkmenler olması ve bu Türkmenlerin fethedilen yerlere yönlendirilmesi Osmanlı Devleti için önemli midir?

Çok önemli ve olumlu sonuçlar vermiştir. Hem buraların Türkleştirilmesi sağlandı hem de güvenlik ve hakimiyeti kolaylaştı. Böylece bu toprakların elde tutulması ve savunulması kolay olmaktaydı.

2- Devlet, Anadolu’dan miras aldığı manevi kuvvetler sayesinde din, milliyet ve insanlık duyularına hoşgörülü bir gözle bakarak sınırları içindeki çeşitli din ve milliyetlere mensup farklı toplulukları idare ediyordu. Osmanlı-Türk cihan hâkimiyeti düşüncesine sahip devlet, günden güne Hristiyan ve diğer azınlıkların desteğini alıyordu.

Devletin kuruluş aşamasında, farklı din ve milliyetlere mensup toplulukların, sınırları içinde olmasının olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?

Devlete karşı başlatılacak isyan ve benzeri savunma olumsuzlukları olabilir. Osmanlı o toplumlara hürriyet ve özgürlük tanıyarak onların hoşgörü ve sadakatini kazanmıştır.

3- Osman Bey(Gazi)’in yakın dostlarından Köse Mihal, İslam dinine girerek Gazi Mihal adını almıştı. Orhan Bey (Gazi), Bursa’yı fethettikten sonra şehir ahalisine şehrin teslim sebeplerini sorduğunda şu cevabı aldı: “Sizin devletinizin günden güne yükseldiğini ve bizim devrimizin geçtiğini anladık. Babanızın idaresine geçen köylülerin memnun kalıp bir daha bizi anmadıklarını gördük ve biz de bu rahatlığa heves ettik.”

Bursa’nın fethinin, Osmanlılar açısından önemi hakkında neler düşünüyorsunuz?

Bursa’nın fethi ile Bizansın güney marmaradaki etkinliği kırılmış oldu. Yeni kurulan Osmanlı’nın eline önemli bir şehir geçmiş oldu.

4- Osmanlı idaresinde halk, vergi mükellefiyeti açısından iki sosyal dilime ayrılıyordu. Birincisi kendilerine devlet kapısında görev verilmiş ilim insanı, asker ve memur olanlar ile saray halkından oluşan askerî sınıftı. Bunlar vergiye tabi değildi. İkincisi ise vergiye tabi olan ve üretimle uğraşan şehirli ve köylülerdi ki bunlar esnaf, sanatkâr, köylü, işçi ve iş sahipleriydi.

Yandaki açıklamaya göre Osmanlı Devletinin toplumsal yapısıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Yönetenlerle yönetilenler diye ikiye ayrılır.

5- Ekonomi; tarım, zanaat ve ticarete dayalıydı. Devlet, toprağı üç yıl üst üste işlemeyen dirlik sahibinin elinden toprağını alarak başkasına veriyordu. Ticaretin gelişmesi için güvenlik tedbirleri alınıyor; kervansaray, han, köprü inşa ediliyor; ticaret, devlet teminatı altına alınıyordu. Esnaf, lonca teşkilatı sayesinde örgütlenmişti.

Ekonominin bir devletin var olmasındaki önemi hakkında görüşlerinizi belirtiniz.

Bir toplumda dirlik düzen ve huzurun olması, suç ve hırsızlıkların olmaması için ekonomik düzenin iyi olması gerekir. Ekonomik olarak zor durumda olmayan bir halkı yönetmek, kontrol etmek daha kolay olur.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.