Posta Teşkilatı ve Mekteb-i Mülkiye-i şahane hakkında bir araştırma yapınız.

Osmanlı Devletinin 19. yüzyılda oluşturduğu kurumlardan Posta Teşkilatı ve Mekteb-i Mülkiye-i şahane hakkında bir araştırma yapınız.

Posta Teşkilatının Kurulması

XIX. yüzyıl başlarında Avrupa’nın büyük bölümünde halkın mektubunu gönderebildiği, gazetesini alabildiği postaneler bulunmaktaydı. Haberleşme alanında bir ıslahat yapılması gereği duyan Osmanlı devlet adamları 1840’da Posta Nezareti’ni kurdular.

İllere postaneler açıldı. Ülke sınırları içinde halkın mektup, paket ve paraları düzenli bir şekilde ulaştırılmaya başlandı. Ayrıca gazete ve resmi evraklar da posta yoluyla ülkenin çeşitli yerlerine ulaştırıldı.

Posta Teşkilatı

Posta Nezareti’nin kurulmasıyla haberleşme belirli bir düzene girmişti. Bu yıllarda Avrupa’da telgraf hatları kurulmaya başlamış, bu sayede uzak yerlerle anında haberleşme mümkün hale gelmişti. Osmanlı Devleti de telgrafı 1854 yılında Kırım Savaşı sırasında kullanmaya başladı. Telgraf, kısa sürede hatların çekilmesiyle ülke içinde en önemli haberleşme aracı haline geldi.

Mekteb-i Mülkiye-i Şahane’nin Kurulması

Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyılda planladığı ıslahatları gerçekleştirmek için iyi yetişmiş insanlara  ihtiyacı vardı. Osmanlı devlet adamları bu ihtiyacı karşılamak amacıyla çeşitli eğitim kurumları oluşturmuşlardır. Bunlardan biri de Mekteb-i Mülkiye-i Şahanedir.

II. Mahmut Döneminde ülke yönetimi yeniden düzenlenerek Avrupa ülkelerinde olduğu gibi vilayet sistemine geçildi. Padişah Abdülmecit Döneminde ise valilerin, kaymakamların ve kaza müdürlerinin görev ve yetkilerini belirleyen bir kanun yürürlüğe konuldu. Yapılan bu yeni düzenlemeleri uygulayacak kaymakam ve müdürleri yetiştirmek için de Mekteb-i Mülkiye açıldı. 1859 yılında açılan okulun resmi adı Mekteb-i Fünun-u Mülkiye idi. Başlangıçta iki yıl olan okulun öğretim süresi daha sonraları dört yıla çıkarıldı. Sınavla öğrenci alınan Mekteb-i Mülkiyede yazı yazma bilimi, kompozisyon, matematik, geometri, tarih, coğrafya, istatistik ve Fransızca dersleri okutuldu. Ayrıca Osmanlı Devleti’nin yeni kanunları, devletler hukuku, Osmanlı Devleti ile diğer devletler arasında yapılan anlaşmalar, ekonomi ve politika gibi meslek dersleri verildi.

Mektebi Mülkiyei Şahane

Sultan II. Abdülhamit Döneminde öğrencileri çalışmaya teşvik etmek için Mekteb-i Mülkiyeyi birincilikle bitirenler saraya katip olarak alınmaya bşlandı. Mekteb-i Mülkiye günümüzde Siyasal Bilgiler Fakültesi adıyla Ankara Üniversitesine bağlı olarak varlığını sürdürmektedir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.