Amerikan Başkanlık Sisteminin Gelişimi Nasıl Olmuştur?

Amerikan başkanlık sisteminin gelişimi nasıl olmuştur?, Amerika’da İngiliz sömürgeciliğinin 17. yüzyıl başlarında başladığı görülür.

18. yüzyılın sonlarına kadar, Amerika’da 13 İngiliz sömürge eyaleti kurulmuştur. İngiltere’nin katı bir sömürgecilik politikası izlemesi, İngiltere ile sömürgeleri arasında önce hukuksal, sonra da silahlı çatışmalara yol açmıştır.

1776 yılında, sömürge eyaletleri, «Bağımsızlık Bildirisi» yayınlayarak, İngiliz Parlamentosunun ve Kralının yetkisini tanımadıklarını ilân etmişlerdir. Koloniler, giriştikleri bağımsızlık savaşını yürütebilmek için, aralarında kurdukları örgüte hukuksal bir temel kazandırmak üzere, 1781 yılında bir «Konfederasyon» halinde birleşmişlerdir. Meydana getirilen konfederasyon, zayıf bir konfederasyon olmuştur. Sömürge yönetimlerini elinde bulunduranlar, savaş için meydana getirdikleri birliğin, kendilerinden üstün bir egemenliğe sahip olmasını istememişler, kendi egemenliklerini, bağımsız kuruluşlar olarak sürdürmüşlerdir. Bağımsız birer devlet haline gelen eski sömürge yönetimleri üzerinde tam yetkili ortak bir yürütme organı kurulamamıştır.

Üye devletlerin gönderdikleri temsilcilerden oluşan ve bir ortak organ olan «Kongre» adlı Meclis ise, kendisine verilen zayıf yetkileri bile kullanacak gücü kendisinde bulamamıştır.

Konfederasyonun kuruluşunu sağlayan Temel Yasada, ilk kez, «Amerika Birleşik Devletleri» deyiminin kullanıldığı görülür. Ulusal Bağımsızlık Savaşının zaferle kazanılması üzerine, 1783 yılında Paris Andlaşması imzalanmıştır. Bu olgu, zayıf olan Konfederasyonu güçlendirmek için yeterli olmamıştır.

Konfederasyonu oluşturan devletler arasında, özellikle ticari ve ekonomik konularda görüş ayrılıkları çıkmış ve bir ara Konfederasyonun dağılması bile söz konusu olmuştur. Ulusal bağımsızlık önderlerinin çabaları ile, konfederasyonu oluşturan devletler arasında, daha sıkı bir birliğin kurulması ve federal bir sisteme geçilmesi için çaba harcanmıştır. Bu çabalar sonucu Konfederasyonun organı olan <Kongre» tarafından, «Convention» olarak adlandırılan bir «Kurucu Meclis» oluşturulmuştur. Kurucu Meclisce hazırlanan Federal Anayasa 1787 de Philedelphia’da ilân edilmiş ve 1789 yalında yürürlüğe girmiştir. Böylece, Federal bir Devlet kurulmuş ve Başkanlık sistemi benimsenmiştir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.