İsviçre meclis hükümeti devlet sisteminin tarihi

İsviçre meclis hükumeti devlet sisteminin tarihi, İsviçre devlet sisteminin tarihsel gelişimi, 1291 yılında üç kanton arasında, kendilerini korumak için yapılan anlaşma, konfederasyonun hareket noktası olmuştur. Bu hareketin sonucu olarak 1648 de 13 kantonlu bir Konfederasyon oluşmuştur. Bir ara tek yapılı devlet kurma çabaları olmuş, 1798 de Konfederasyon tek devlet haline gelmiştir. 1798 Anayasasına göre, kantonlar ayrı ayrı devlet olma niteliğini yitirmiş, birer yönetsel bölüm durumuna gelmiştir. Bonapart’ın müdahalesi ile bütün kantonlar eşit duruma sokulmuş ve İsviçre yeniden bir kofederasyon haline gelmiştir. Konfederasyon, 1848 yılına kadar sürmüştür. 1848 yılında yeni bir Anayasa çıkarılarak, konfederasyon yerine, federal bir devlet kurulmuştur.

Bu Anayasa, 1874 de tümden değişikliği uğrayarak, «İsviçre Konfederasyonu Federal Anayasası» durumuna gelmiştir. Çeşitli zamanlarda değişikliğe uğrayan bu Anayasa, Fedaral Devlete «İsviçre Konfederasyonu» adını vermiştir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.