Anadolu ve Mezopatamyanın yerleşim yeri olarak seçilmesinde hangi faktörler etkili olmuş olabilir?

Anadolu ve Mezopatamya uygarlıklarını gösteren haritaları inceleyiniz. Buraların yerleşim yeri olarak seçilmesinde hangi faktörler etkili olmuş olabilir? Düşüncelerinizi not ediniz.

Anadolu uygarlıklarını içeren haritaları incelersek aşağıdaki sonuçlara ulaşabiliriz.

1. Anadolu doğu ve batı ticaret yollarının geçtiği kesişme noktasındadır. Ünlü ipek yolu ve baharat yolu Anadolu’dan geçmektedir. Tarihin ilk zamanlarından bu yana Anadolu, medeniyetlerin geçtiği bir çok medeniyetin kurulduğu noktadır.  
2. İki kıtayı, Asya ile Avrupayı birleştiren stratejik bir noktadadır.
3. Orta kuşakta olmasından dolayı İklimi yaşamaya müsaittir ne çok sıcak olmakta ne de çok soğuk olmaktadır.
4. Verimli toprakları olduğundan tarımsal üretim için çok uygundur. Ürün çeşitliliği de çoktur.
5. Eski medeniyetlerde hayvancılık çok önemli bir yer tutmaktadır. Anadolu da geniş ve verimli otlakları ile hayvancılık için çok uygundur.
6. Hayat kaynağı sudur. Su yönünde Anadolu  zengindir.
7. Anadolu’nun üç tarafı denizlerle çevrili olması da sınır güvenliği açısından önemlidir. 

Mezopotamya medeniyet haritasını incelersek şu sonuçlara ulaşabiliriz.
1. İlk Medeniyetlerin merkezidir. Her zaman bilinen yerlerdir.
2. Göç yolları üzerinde  olduğundan devamlı uygarlık değişimleri olmuştur.
3. İklimi yaşamaya tarıma ve hayvancılığa çok müsaittir.
4. Çok verimli topraklardır.Tarımsal açıdan zengin uygarlıklar oluşmuş.
5. Otlakları boldur. Hayvancılık gelişmiştir.
6. Fırat ve Dicle nehirleri arasında olduğundan bu akarsularının suladığı arazilerdir. Uygarlıklar ve kentler kurulurken akarsular temel etkenlerden biridir. İki akarsuyun arasında olması bu bölgeye daha da önemli hale getirmiştir.
7. Ticaret gelişmiştir. Ticari olarak çok hareketli bölgelerdir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.