Karahanlılar Devletin’nin yıkılmasında hangi faktörler etkili olmuştur? Neden?

Karahanlı Devletinin Yıkılışına Etki Eden Faktörler

İlk Türk devletlerinde gördüğümüz, ülkenin Hükümdar ailesinin malı olması, ülkenin aileler arasında paylaşılması, geleneği Karahanlılar devletini ikiye bölmüştür. Beyler kendi aralarında mücadele ettiği gibi, bu bölünen bölgeler, yabancı devletlerin saldırılarına açık duruma gelmişlerdir. Bu saldırılar sonucu yıkılmışlardır.

Karahanlı Devleti, devleti yöneten hanedan içinde özellikle, kardeşler arasındaki taht kavgaları sebebiyle ikiye ayrılmıştır. İyice güçsüzleşen devlet, başka bir Türk devleti olan Selçuklular tarafından yıkılmıştır. (1212).

Devlet 1042 yılında hanedan içindeki kavgalar sonucunda Doğu ve Batı Karahanlı devletleri olarak ikiye bölünmüştür. Batı Karahanlı Devleti; 1042-1212 yılları arasında hüküm sürmüş ve ilk başkenti Özkent olan devlet 1212 yılında Harzemşahlar tarafından yıkılmıştır. Önemli merkezleri; Balasagun, Talas ve Kaşgar ve ilk hükümdarı Tamgaç Buğra Han olan Doğu Karahanlı Devleti ise 1211 yılında Karahitaylar tarafından yıkılmıştır. Çinliler yakınlarında kurulan tüm yabancı devletlere hep aynı Divide et impera (Böl ve hükmet) aldatmacı, hileyi kullanıp önce ikiye bölmüşler daha sonra yıkmışlardır. Aynı oyun Göktürklerede yapılmıştır. Böyle Oyunları Ruslar Anaasya’da yaşayan diğer Türk Uluslarına uygulayıp birbirlerine düşman yapmışlardır

 

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.