Anayasa Hukuku Nedir?

Anayasa Hukuku Nedir? Kavram. Kamu hukukunun bir dalı olan «anayasa hukuku», geleneksel olarak, devletin biçimini, ana kuruluşlarının, yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kullanan organlarının yapısını ve işleyişini, bireylere sağlanan temel hak ve özgürlükleri inceler. Hemen belirtelim ki, anayasa hukuku, yalnız anayasada yer alan kuralları sistemli bir biçimde inceleyen bir hukuk dalı değildir. Biçimsel anlamda bir anayasa olmasa bile, bir anayasa hukuku vardır. Devletin temel kuruluşunu, işleyişini ve ülkedeki siyasal yapıyı düzenleyen tüm hukuk kuralları, anayasa hukukunun kapsamı içine girer.

Kısaca belirtmek gerekirse, anayasa hukuku devlet yaşamının hukuksal çerçevesini belirler; devlet yönetiminin uyması gereken ilkeleri ve bunları uygulayacak mekanizmayı gösterir.

Anayasa hukukunun, «diritto constituzionale» adı altında ilk kez İtalya’da 1797 de Ferrara Üniversitesi ders programına girdiği söylenir. Fransa’da ise anayasa hukuku, «droit constitutionnel» adı al¬tında 1834 yıllarında kullanılmaya başlamıştır. Anayasa hukuku, ülkemizde ilk kez Babanzade İsmail Hakkı tarafından okutulmuştur. Bu yapıt 1909 yılında basılmıştır. «Hukuku Esasiye» terimi zamanla «Esasiye Hukuku» sonra da «Teşkilatı Esasiye Hukuku» ve 1944 yılından bu yana da «Anayasa Hukuku» adını almıştır.

Bu terim tüm anayasa hukukçuları tarafından hemen benimsenmemiş, bazıları «Esas Teşkilat Hukuku», bazıları da «Devlet Ana Hukuku »ya da «Anatüze» terimini kullanmışlardır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.