Anayasa hukukunun siyaset bilimi ile ilişkisi nedir?

Anayasa hukukunun siyaset bilimi ile ilişkisi nedir? Anayasa hukuku, siyaset bilimi ile yakın ilişkisi olan bir hukuk dalıdır. Bilindiği gibi siyaset biliminin konusu, siyasal olayları, başka bir deyişle, iktidarla ilgili olayları nesnel bir biçimde incelemek ve olaylar arasındaki zorunlu ilişkileri saptamaktır. Siyaset bilimindeki gelişmeler, anayasa hukukunu da etkilemiştir.

Günümüzde anayasa hukuku, yalnız hukuksal kurumlan incelemekle kalmamakta, sorunun siyasal ve toplumsal yönlerine de eğilmektedir. Anayasa hukuku, siyasal kurumların hukuku olma yönünde gelişmektedir. Anayasa hukuku olması gerekeni gösterir. Siyasal kurumlar, siyaset bilimi tarafından incelendiğinde çoğu kez görülür ki, biçimsel olarak değişmeseler bile, hukukun getirdiği düzenlemelerin ötesine geçmişlerdir. Buna karşın, hukuk kurallarının da siyasal yaşamı etkilediğini ve hatta biçimlendirdiğini unutmamak gerekir.

Bu iki bilim dalı, yöntemleri farklı da olsa, çoğu kez aynı konuyu değişik açılardan incelemektedirler. İki bilim dalının işbirliği yapması kaçınılmaz ve bir ölçüde de zorunludur. Günümüzde anayasa hukukçuları «betimleyici» olmaktan kurtulmak için, siyaset biliminin verilerinden de yararlanma yoluna gitmektedirler.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.