Anayasada Dinsel inanca Saygı

Anayasada Dinsel inanca Saygı, Anayasa, din ve vicdan özgürlüğünü düzenlerken, dinsel inançlara saygı yönünden ayrıntılı bir düzenlemeye gitmiştir: Anayasaya göre, Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat özgürlüğüne sahiptir (m. 24/1). Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz (m. 24/3). Anayasa bununla da yetinmeyerek, din ve ahlak eğitim ve öğretimini de düzenlemiştir, (m. 24/4). Anayasada bu alanda önemli şu üç kural yer almıştır:

a) Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve ortaöğretim de okutulan zorunlu dersler arasında ver alır.

b) Din eğitimi öğretiminin dışında, din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de, yasal temsilcisinin istemine bağlıdır.

c) Din ve ahlat eğitim ve öğretimi, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır.

Yukarıdaki düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere, ilk ve ortaöğretimde, zorunlu dersler arasında yer alması gereken ders, din kültürü ve ahlak öğretimi ile ilgilidir. Din öğretimi, kişinin isteğine bırakılan, küçüklerde de, yasal temsilcilerinin iznine bağlı olan konulardandır. Devletin gözetim ve denetimi altında, isteğe bağlı din öğretimi yapılmasının Anayasaya aykırı bir yönü yoktur. Anayasaya aykırı olan, din kültürü adı altında, zorunlu din öğretiminin yapılmasıdır. Anayasaya aykırı bu uygulama, Hükümetin hoşgörüsünden kaynaklanmaktadır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.