1982 Anayasasında Devrim Yasalarının Durumu Nedir?

1982 Anayasasında Devrim Yasalarının Durumu Nedir? Laiklik ile ilgili önemli bir Anayasa maddesi de, İnkılâp Kanunlarının Korunması başlığını taşıyan 174. maddedir. Bu madde, bazı ufak yazım değişikliği dışında, 1961 Anayasasının 153. maddesinin aynıdır. Bu maddede, devrim yasaları denen sekiz yasa sayılmıştır. Bu yasaların bir kısmı, doğrudan doğruya lâikliği ilgilendirmektedir. Anayasanın deyişi ile, bu yasalar, Türk toplumunu çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarma ve Türkiye Cumhuriyetinin lâik niteliğini koruma amacı güder. Bu yasaların, Anayasanın halkoyu ile kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin, Anayasaya aykırılığı ileri sürülemez.

Anayasa ile getirilen düzenleme, devrim yasalarının değiştirilemeyeceği anlamına gelmez. Bunlar da, diğer yasalar gibi değiştirilebilir. Ancak bunların, yürürlükte olan diğer yasalar gibi, defi yolu ile Anayasaya aykırılığı ileri sürülemez ve Anayasa Mahkemesince iptallerine karar verilemez.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.