Bir devletin kalkınmasında, denizlere, limanlara, zengin…

Bir devletin kalkınmasında, denizlere, limanlara, zengin yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahip olmasının rolü nedir? Açıklayınız. Devletlerin kalkınmasında, denizlerin, limanların, yer altı ve yer üstü kaynaklarının katkısı çok fazladır.

Ülkeler, yer altı kaynaklarını ne kadar bol ve çeşitli olursa, snayiye dayalı gelişmesini tamamlamışsa eğer, bu yer altı kaynaklarını üretip mamul maddeler haline getirecek ve katma değerli olarak diğer ülkelere satarak döviz kazanacaktır. Yer altı kaynakları yeterince, sanayisinde kullanamayan ülkeler çıkan yer altı kaynakalarını ham madde olarak diğer ülkelere satarak döviz girdisi sağlayacaktır. Günümüzde petrol zengini ülkeler bu durumdadır ki, bunların zenginliği petrol yatakları var olduğu müddetçedir. Esas zenginlik yer altı kaynaklarını kendi ülke içindeki sanayiinde kullanabilmektir.

Ülkelere için yer üstü kaynaklarının, verimli toprakların, akarsu ve göl kaynaklarının, ormanların, iklim özelliklerinin uygun olması da, gelişmesine destek sağlamakta, dışa bağımlı olmadan, kendi kendini besleyen bir ülke olabilir. Başka ülkelere gıda ihracatı da yapabilir.

kral yolu haritası

Kral yolu haritası

 

Ülkelerin kalkınmasına katkı sağlayan diğer bir faktörde, denizlere, limanlara ve ticaret yollarına sahip olmaktır. Tarih boyunca, deniz kıyısında liman kentleri, uluslararaı ticaret yolları üzerinde kurulan şehirler, kalkınmış ve zengin kentler olmuşlardır. Ticaret ülkeleri kalkındıran ve geliştiren öenemli bir ekonomik faaliyettir. Ticaret bir malı üretmekten daha önemli bir faktördür. Ticaret olmadan mal veya hizmet üretmek bir anlam ifade etmeyecek, alıcısı olmadıktan sonra veya işleyemedikten sonra yer altı ve yer üstü kaynaklar ülkeye kalkındıramayacaktır.

Ülkeleri denizler ve limanlar kalkındırmaktadır.

Ülkeler sahip oldukları yer altı ve yer üstü kaynaklarını üretimde kullanarak ekonomilerini geliştirirler. Bir ülkenin sahip olduğu kaynağı en iyi şekilde değerlendirip onu dünya pazarlarına satması ve ihracatının fazla olması kalkınmasının önemli şartlarından biridir. Ülkeler yetiştirdiği veya ürettiği ürünleri, çıkardıkları madenleri kendisine kazanç  sağlamak için diğer ülkelere satarlar. Kendi ihtiyaç duyduğu kaynak ve ürünleri ise diğer ülkelerden satın alırlar. Ticaret adı verilen bu alışverişte sadece alışverişi yapan iki devlet değil aynı zamanda ticaretin yapıldığı yollar üzerindeki devletler de kazanç sağlarlar. Bu nedenlerle tarih boyunca, kaynakları bol olan ve ticaret yolları üzerinde bulunan devletler daha çok gelişmiş ve güçlenmişlerdir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.