Bitkilerde büyüme ve gelişme süreçleri nelerdir?

Bitkilerde büyüme ve gelişme süreçleri nelerdir? Çiçekli bitkilerde, döllenmenin tozlaşma yoluyla gerçekleştiğini öğrenmiştiniz. Tozlaşma sonucunda embriyo, sonra da tohumun oluşumu üremeyi gerçekleştirir.

Fasulyenin tohumdan, genç bitkiye dönüşümünü aşağıdaki resimde görebiliriz. Fasulye tohumu, toprağa ekildikten bir süre sonra filizlenir ve genç bitki haline gelir. Genç bitki, bir süre sonra çiçek açar. Bu çiçek zamanla olgunlaşır. Olgunlaşan çiçekte, tozlaşma sonucunda yumurta döllenir. Bir süre sonra fasulye çiçeğinin yaprakları bozularak dökülür. Çiçeğin iç kısmında bulunan yumurtalık, gelişerek meyveyi oluşturur. Bu şekilde fasulye bitkisi gelişimini tamamlar fakat daha küçüktür. Bundan sonra fasulye olgunlaşma evresine girer. Uygun büyüklüğe gelip olgunlaşınca sofralarınıza ulaşır.

fasulyenin hayat döngüsü

Bir tane fasulye tohumundan birden çok tohum oluşur. Bu tohumlar, tekrar toprağa düşer. Düşen tohumlar, filizlenerek tekrar genç bitki haline gelir. Bu olaylar bir döngü oluşturur. Bu şekilde üreme, büyüme ve gelişme evrelerinin oluşturduğu döngüye hayat döngüsü denir.

Tozlaşma olayı, bitkilerin hayat döngüsünü başlatır. Hayat döngüsünde tozlaşma olayının ardından sırasıyla döllenme, tohum oluşumu, çimlenme, genç bitki ve olgun bitki oluşumu gerçekleşir. Çiçekli bitkilerin hayat döngüsü aşağıdaki gibidir.

bitkilerde büyüme ve gelişme süreçleri

1. Tozlaşma, Çiçek tozları, ayrı türdeki başka bir çiçeğin dişicik tepesine taşınır.

2. Döllenme, Dişicik tepesinden yumurtalığa ulaşan çiçek tozlarındaki erkek üreme hücrelerinin çekirdeklerinden birisi yumurtayı döller. Döllenmiş yumurta hücresi zigot olarak adlandırılır. Zigot bölünerek ana bitkinin küçük bir modeli olan embriyoyu oluşturur.

3. Tohum ve Meyve Oluşması, Döllenme sonucu tohum meydana gelir. Yumurtalık gelişerek meyveyi oluşturur.

4. Çimlenme Tohumdaki embriyonun uygun şartlarda gelişerek ana bitkiye benzer bitki oluşturmak üzere tohumdan çıkıp serbest hale geçmesine çimlenme denir.

5. Genç Bitkinin Oluşması, Tohumun çimlenmesi sonrasında, büyüme ve gelişme ile genç bitki oluşmaya başlar.

6. Olgun Bitkinin Oluşması, Genç bitki, büyüyüp gelişerek tomurcukları, tomurcuklar da çiçekleri oluşturur.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.