Çalışmanın önemine vurgu yapan bir hadis meali bularak defterinize yazınız.

Çalışmanın önemine vurgu yapan bir hadis meali bularak defterinize yazınız.

“İki günü birbirine eşit olan ziyandadır, aldanmıştır” el-‘Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, II, 323

“Zamana sövmeyiniz, çünkü Allah zamanın ta kendisidir” Müslim, Sahîh, IV, 1764 nr 2246; Ahmed İbn Hanbel, Müsned, V, 299
Bir gün sahâbîlerle oturmuş sohbet ediyorlardı Bu sırada bir genç erkenden kalkmış biraz ileride elinde kazma kürek çalışıyordu Ashabdan bazıları: “Yâ Resûlallah! Ne olurdu şu genç burada sohbette bulunsa da Allah yolunda mesai sarfetmiş olsa” dediler.
Resûlüllah bunun üzerine şöyle buyurdu: “Böyle söylemeyin, eğer o genç insanlara el açmamak, onlardan müstağni olmak, çoluk çocuğunun nafakasını kazanmak için çalışıyorsa Allah yolundadır Yaşlı ve zayıf düşmüş anne-babasına yardımcı olmak, onların ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyorsa Allah yolundadır Ancak o, din kardeşlerine karşı mal çoğaltmak ve övünmek için çalışıyorsa şeytan yolundadır” Beyhakî, Sünen, VII, 479; Taberânî, Kebîr, XIX, 129; Sağîr, I, 60

 

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.