Kur’an-ı Kerim’den Hz. Muhammed ile ilgili bir ayet meali bulup defterinize yazınız.

Kur’an-ı Kerim’den Hz. Muhammed ile ilgili bir ayet meali bulup defterinize yazınız. Peygamberininsanüstü bir varlık olması gerektiğini düşünen bazı Mekkeliler, Hz. Muhammed (S.A.V.)’in peygamber olamayacağını iddia ettiler. “… Allah, peygamber olarak bir beşeri mi gönderdi?…” (İsrâ suresi, 94. ayet.) diyerek peygamberliğine inanmadılar.

Peygamberimiz (S.A.V.) insanlara, Allah’ın dilediğinden başka bir yarar sağlama veya zarar verme gücüne sahip değildi. Geleceği de bilmezdi. Bu durum “De ki: Ben, kendime bile Allah’ın dileğinden başka ne bir zarar ne de bir menfaat verme gücüne sahibim…” (Yunus suresi, 49. ayet.) ve “De ki: … Ben, gaybı da bilmem…” (En’âm suresi, 50. ayet.) ayetlerinde ifade edilmektedir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)’in acıkması, susaması, yorulması, evlenmesi, yaşlanması, hastalanması ve vefat etmesi de onun bizim gibi bir insan olmasındandır. Ancak Hz. Muhammed (S.A.V.)’i sıradan bir insan olarak da görmemek gerekir. Çünkü o, Yüce Allah’ın insanlar arasından seçtiği ve vahiy gönderdiği elçisidir. Peygamberimizin insanlardan farklı olan bu önemli yönünü “De ki: Ben yalnızca sizin gibi bir beşerim. (Şu var ki) bana … vahyolunuyor…” ( Kehf suresi, 110. ayet.) ayeti ifade etmektedir.

Hz. Muhammed (S.A.V.), Yüce Allah’ın bütün insanlık için görevlendirdiği son peygamberdir. Rabb’imiz bu konuda“Muhammed … Allah’ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur…” ( Ahzâb suresi, 40. ayet.) ve
“Biz, seni bütün insanlara … gönderdik…” (Sebe suresi, 28. ayet.) buyurmaktadır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.