Canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırınız.

Canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırınız. Canlıları; beslenme şekillerine, üremelerine, yaşadıkları ortamlara göre gruplandırabiliriz. Bilim insanları her canlıyı farklı bir grupta toplayarak dört farklı grupta sınıfandırılmıştır.

Canlıların Sınıflandırılması

Canlıları;
1. Mikroskobik canlılar,
2. Mantarlar,
3. Bitkiler,
4. Hayvanlar şeklinde sınıflandırabiliriz.

canlıları sınıflandırma şeması

Mikroskobik canlılar

Çevremizde, çıplak gözle bakıldığında göremeyeceğimiz kadar küçük canlılar vardır. Bu canlıları ancak mikroskop denilen araçlar yardımıyla büyüterek görebiliriz. Bilim insanları, çıplak gözle göremediğimiz bu canlıları genel olarak mikroskobik canlılar başlığı altında incelemektedir.

mikroskopik canlılar

Mantarlar

Mantarlar, kendi besinini üretemeyen basit yapılı canlılardır. Şapkalı, küf, maya ve parazit mantarları olmak üzere dört çeşittir.

küf mantarı örnekleri

Bitkiler

Bitkiler güneş ışığı yardımıyla kendi besinlerini kendileri üretebilen canlılardır. Bitkiler aynı zamanda diğer birçok canlı için de temel besin kaynağıdır. Yani hem kendileri için besin üretirler hem de diğer canlıların besin ihtiyaçlarını karşılarlar. Bitkiler çöl, ormanlık alan, göl ve göl kenarı gibi farklı ortamlarda yaşar. Örneğin kaktüs çöl ortamındaki yaşama uygun özelliklere sahiptir. Yaprakları diken şeklinde olduğu için çok fazla su kaybetmez. Yağmur ormanlarında ise geniş yapraklı bitkiler bulunur. Bitkiler ile ilgili araştırma yapan bilim insanları her geçen gün yeni türler keşfetmektedir.

Çiçeksiz Bitkiler

Çiçeksiz bitkiler, basit yapılı bitkilerdir. Genellikle nemli yerlerde (göl, bataklık, nemli toprak) ve ağaç gövdelerinde yaşarlar. Su yosunu, kara yosunu ve eğrelti otu çiçeksiz bitkilere örnek olarak verilebilir.

çiçeksiz bitki örnekleri

Çiçekli Bitkiler

Çiçekli bitkiler ise çiçeksiz bitkilere göre daha gelişmiş bir yapıya sahiptir. Kök, gövde, yaprak ve çiçekten oluşurlar. Çam, papatya, elma ve kiraz çiçekli bitkilere örnek olarak verilebilir.

çiçekli bitki örnekleri

Hayvanlar

Bir diğer canlı grubu olan hayvanlar mikroskobik canlılar, mantarlar ve bitkilere göre daha gelişmiş yapıdadır. Hayvanlar aktif hareket edebilirler. Hayvanlar, bitkiler gibi kendi besinlerini üretemedikleri için diğer canlıları yiyerek beslenirler. Bazı hayvanlar sadece bitkisel besinler bazıları sadece hayvansal besinler bazıları ise hem bitkisel hem de hayvansal besinler ile beslenir.

hayvan örnekleri

Omurgasız Hayvanlar

Karada ve suda yaşayan birçok omurgasız hayvan vardır. Omurgasız hayvanlar; süngerler, sölentereler, solucanlar, yumuşakçalar, eklembacaklılar ve derisi dikenliler olarak gruplandırılmıştır.

omurgasız hayvan örnekleri

Omurgalı Hayvanlar

Omurgalı hayvanlar en gelişmiş canlı grubudur. Omurgalı hayvanlar; balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler olmak üzere beş ayrı grupta incelenirler.

Balıklar

Balıklar: Genellikle tatlı ve tuzlu sularda yaşarlar, solungaç solunumu yaparlar. Yüzgeçleriyle hareket ederler. Vücutları koruyucu pullarla kaplıdır. Genellikle yumurtayla çoğalırlar.

balıklara örnekler

Kurbağalar

Kurbağalar: Suda, karada, hem suda hem de karada yaşayanları vardır. Yumurta ile çoğalırlar. Arka ayakları uzun ve perdelidir.

kurbağa örnekleri

Sürüngenler

Sürüngenler: Gövdeleri genellikle uzun olduğundan sürünerek hareket ederler. Vücutlarının çevresi pul veya kemik tabakayla kaplıdır. Suda ve karada yaşarlar. Yumurta ile çoğalırlar. Yılan, kertenkele, kaplumbağa ve timsah bu grupta yer alan canlılara örnek olarak verilebilir.

sürüngenler örnekleri

Kuşlar

Kuşlar: Vücutları tüy ve teleklerle kaplıdır. Tüyler, vücut sıcaklığının korunmasını sağlar. Yumurtayla çoğalırlar. Penguen, tavuk, hindi ve devekuşu gibi bazı kuşlar, kanatları olduğu hâlde sınırlı şekilde uçarlar.

kuşlar örnekleri

Memeliler

Memeliler: Omurgalı hayvanların en gelişmiş grubudur. Doğurarak çoğalır ve yavrularını sütle beslerler. Çoğu memeli hayvan karada yaşarken; yunus, fok ve balina gibi bazı memeliler de suda yaşar. Yarasa ise uçan bir memelidir. Fare, deve, geyik, kurt, zürafa ve aslan memeliler grubunda yer alan canlılara örnek olarak verilebilir.

memeliler örnekleri

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.