Canlıları birbirine benzer kılan özellikler neler olabilir?

Fotoğrafarda birçok canlı görüyoruz. Bu canlıların bazıları birbirine benzerken bazıları ise birbirinden çok farklıdır. Canlıları birbirine benzer kılan özellikler neler olabilir? Hangi özelliklerini dikkate alarak canlıları birbirinden ayırt edebiliriz? Benzerlikler ve farklılıklar canlıları tanımamıza nasıl yardımcı olabilir? Çıplak gözle göremediğimiz canlılar  var mıdır?

canlıların sınıflandırılması

Canlıları birbirlerine benzer özellikleri, suda, karada veya havada yaşamaları, yerde sürünmeleri, kanatları olması, yumurtlamaları, yavrularını doğurmaları yani memeli olmaları, bitki veya hayvan olması gibi özelliklerdir.

Canlıları, bitkiler ve hayvanlar olmak üzere iki gruba ayırmışlardır. Ancak yıllar geçtikçe yeni canlı türlerini gözlemlemişlerdir. Bu canlıların özellikleri nedeniyle bu iki grupta da yer alamayacaklarını fark etmişlerdir. Günümüzde bilim insanları, canlıları mikroskobik canlılar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar olmak üzere dört gruba ayırmaktadır. Bilim insanları her geçen gün yeni türler keşfetmekte ve bu canlıları çeşitli özelliklerine göre sınıflandırmaktadır. Aşağıda, günümüzde canlıların sınıflandırılmasına ilişkin yaygın olarak kullanılan bir şema yer almaktadır. bu şema şu şekildedir.

canlılar genel sınıflandırma

Benzerlikler ve farklılıklar canlıları tanımamıza nasıl yardımcı olabilir?

Canlıları benzer ve farklı özellikler ile kümelere ayırır gruplandırır böylece daha iyi tanıyabiliriz.

Sizce Pasteur araştırmasını test etmek üzere nasıl bir deney tasarlamış olabilir? Arkadaşlarımızla tartışalım.

Pasteur et suyunu havasız yalıltılmış bir ortamda tutarak etin durumunu gözlemlemiştir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.