Cumhurbaşkanına Kim Ne zaman (Yerine Bakar) Vekillik Eder?

Cumhurbaşkanına Kim Ne zaman (Yerine Bakar) Vekillik Eder? Cumhurbaşkanına Meclis Başkanı vekillik eder. Cumhurbaşkanına vekillik etme ile ilgili durumları Anayasa iki kümede toplamıştır:

a) Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi nedenlerle, geçici olarak görevinden ayrılması.

b) Cumhurbaşkanının çekilme, ölüm ya da başka bir sebeple Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması Birinci durumda, Cumhurbaşkanı görevine dönene kadar, ikinci durumda da, yeni cumhurbaşkanı seçilene kadar, Meclis Başkanı Cumhurbaşkanına vekillik eder ve Cumhurbaşkanına tanınan görev ve yetkileri tam olarak kullanır.

Anayasa, cumhurbaşkanının geçici olarak görevinden ayrılması durumu ile cumhurbaşkanlığının boşalması durumunun neler olduğunu sayma yolu ile belirtmemiş, bazı örnekler verdikten sonra, «gibi»demek suretiyle başka nedenlerin de olabileceğini öngörmüştür. Cumhurbaşkanının yurt dışına gitmesi, görevden geçici olarak ayrılmaya, cumhurbaşkanının sağlık nedeni ile görevini devamlı olarak yürütemeyecek duruma gelmesi de, Cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasına örnek olarak gösterilebilir.

Cumhurbaşkanı Gürsel in sağlık durumu nedeni ile, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlığın yazısı ile müşterek Sağlık Kurulu raporunu dikkate alarak, cumhurbaşkanlığı makamının boşaldığına ve yeni cumhurbaşkanı seçiminin yapılmasına karar vermiştir (T.B.M.M. nin 28.3.1966 gün ve 114 sayılı kararı 5. T. Düstur, cilt 5, s. 2092).

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.