Seçimin Ertelenmesi Ne Zaman Uygulanır? Ara Seçimler Nedir?

Seçimin Ertelenmesi Ne Zaman Uygulanır? Ara Seçimler Nedir?

Seçimin ertelenmesi

Savaş nedeni ile, yeni seçimlerin yapılmasına olanak bulunmaması durumunda, seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına Meclis karar verebilir. Geri bırakma nedeninin devam etmesi durumunda, geriye bırakma işlemi yenilenebilir (m. 78).

Danışma Meclisi, seçimlerin geri bırakılmasını Meclisten isteme yetkisini Cumhurbaşkanına tanımıştı. Bu kural, Milli Güvenlik Konseyince madde metninden çıkarılmış, durum tümü ile Meclisin takdirine bırakılmıştır.

Ara seçimler

Anayasa, ara seçimlerin sayısını azaltıcı bir düzenlemeye gitmiştir. Getirilen sisteme göre, ara seçim bir seçim döneminde ancak bir kez yapılabilecektir. Genel seçimden otuz ay geçmedikçe ara seçimi yapılamaz. Bu kuralın bir istisnası, boşalan üye sayısı yirmiye ulaştığı zaman, üç ay içinde ara seçime gidilmesidir. Genel seçimlere bir yıl kala, boşalan üye sayısı yirmiyi de bulsa, ara seçimi yapılamaz (m. 78). Böyle katı bir yol izlenmesinin nedeni, ara seçimler dolayısıyla ülkenin sık sık seçim ortamına sokulmak istenmemesidir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.