Geçici Bakanlar Kurulu Ne Zaman Kurulur?

Geçici Bakanlar Kurulu Ne Zaman Kurulur? Seçim zamanlarında görev yapmak üzere kurulan geçici Bakanlar Kurulu, hukukumuza 1961 Anayasası ile girmiştir. 1982 Anayasası da, geçici Bakanlar Kurulunu korumuş ve 1961 Anayasasındakine benzer bir biçimde ayrıntılı olarak düzenlemiştir (madde 114). Parlamenter sistemde pek rastlanamayan böyle bir yola gidilmesinin nedeni, Meclis seçimlerinin her türlü kuşkudan uzak olarak yapılmasını sağlamaktır.

Meclis seçimleri, bilindiği gibi üç durumda yapılır. Bunlardan biri, Meclisin normal beş yıllık seçim dönemini tamamlamış olması, İkincisi Meclisin, süresi dolmadan seçimin yenilenmesine karar vermesi, üçüncüsü de, Cumhurbaşkanınca seçimin yenilenmesine karar verilmesidir. Anayasa bu üç durum için geçici Bakanlar Kurulu kurulması yolunu benimsemiştir. Bunların kuruluş biçimi aşağıda gösterilmiştir:

a) Meclis genel seçimlerinden, başka bir deyişle, seçim döneminin sona ermesinden önce. İçişleri, Adalet  ve Ulaştırma bakanları çekilirler. Seçimin yenilenmesi kararından başlayarak, beş gün içinde yine Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarına, Başbakanca bağımsızlar arasından atama yapılır.

b) Cumhurbaşkanının, Meclis seçimlerinin yenilenmesi karar vermesi durumunda ise, yalnız üç bakan değil tüm Bakanlar Kurulu çekilir ve Cumhurbaşkanı geçici Bakanlar Kurulunu oluşturmak üzere, bir Başbakan atar. Başbakanı geçici Bakanlar Kurulu için, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarına bağımsızlardan, diğer bakanlıklara da, partilerden güçleri oranında atamalar yapar. Geçici Bakanlar Kurulu için partilerden alınacak bakan sayısını Meclis Başkanı saptar.

Her üç durum için kurulan geçici Bakanlar Kurulu, seçim süresinde ve yeni Meclis toplanana’kadar görev yapar. Geçici Bakanlar Kurulu için güvenoylamasına gidilemez.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

  1. meclisin normal beş yıllık seçim dönemini tamamlamış olması derken anlamadığım seçimler dört yılda bir yapılmıyor muydu. yoksa bakanlar kurulu için mi beş yılda yapılıyor.

    1. Mehmet, seçim daha önce 5 yılda bir yapılıyordu. O yüzden son yapılan değişiklikle seçimler 4 yılda bir yapılır hale gelmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.