Demokratik bir devletin temel özellikleri nelerdir?

Demokratik bir devletin temel özellikleri nelerdir? Araştırınız, araştırma sonuçlarını sınıfınızla paylaşınız. 

Anayasamızın 2. maddesine göre Türkiye Cumhuriyetinin niteliklerinden biri de demokratik devlet olmaktır. Demokrasinin temel koşulu olan egemenliğin millete ait olması ilkesi de yine anayasamızın 6. maddesinde yer almaktadır.

Egemenliğin millete ait olduğu demokratik devlet düzeni için belli koşulların yerine getirilmesi gerekir. Bunların başında insan haklarının tanınması gelir. Çok partili siyasi hayatın varlığı, genel ve eşit oy hakkının tanınması ve seçimlerin yapılması da bu koşullardandır. Demokratik devlet düzeninin gereklerinden bir diğeri ise çoğunluğunun yönetim hakkının tanınması ve azınlığının korunmasıdır.

Ayrıca;
• Seçimlerin yapılması,
• Genel ve eşit oy hakkının tanınması,
• Çoğunluğun yönetim hakkının tanınması ve azınlığın korunması,
• Çok partili siyasi hayatın varlığı,
• İnsan haklarının tanınması da demokrasinin gereklerindendir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.