Devletin Varlık Koşulları Nelerdir?

Devletin Varlık Koşulları Nelerdir? Devletin varlığı için bazı öğelerin bulunması gerekir. Bunlardan biri eksik olursa, devlet de olmaz.

Topluluk

Devlet, herşeyden önce bir insan topluluğudur; milyonlarca insandan oluşmaktadır. Bu insanlar arasında bir amaç birliği de bulunmaktadır. Devletin olmazsa olmaz koşulu olan topluluğa halk, ya da ulus adı verilir. Devlet ile ulus aynı anlama gelmez. Devlet olmadan da ulus gerçekleşebilir. Devlet, belli bir yerde yerleşmiş bir insan topluluğunu gerekli kılar. Burada asıl gerçekleşmesi gereken topluluğun devlet olarak örgütlenme isteği ve becerisidir. Bu düzeye gelen topluluklar ulus olabilir. Devlet, oluşma ve uygulanan devlet biçimine göre, çok uluslu devlet te olabilir.

Ülke

Devletin varolma koşullarından biri de yerdir. Devlet ancak yerleşik bir toplulukta sözkonusu olur. Devleti oluşturan toplu­luğun, üzerinde yerleştiği belli yere, toprak parçasına «ülke» denir. Ülke, devleti meydana getiren topluluğun doğal çevresini ve siyasal iktidarın yer yönünden yetki alanını, devletin iç ve dış varlığının ve egemenliğinin sınırlarını belirler. Ülke olmadan devletin olması mümkün değildir. Ülke yalnız, toprağı değil, çevresindeki deniz ve gölleri ve üzerindeki hava katmanını da belli koşullar altında kapsar.

Egemenlik

Topluluk ve ülke devletin oluşması için yeterli değildir. Belli bir ülkedeki topluluğun devlet olabilmesi için, egemenliği kullanacak siyasal iktidarın ortaya çıkması, belli bir nitelik kazanması ve örgütlenmesi gerekir. Ülkede ki Siyasal yönetim ile, egemenlik terimini karıştırmamak gerekir. Egemenlik, soyut ve ideolojik bir kavramdır; bağımsızlıkla aynı anlama gelir. Siyasal iktidar ise somut anlamdadır, anayasa ile verilmiş bir yetkiler bütünüdür. Egemenlik devletin varlık şartıdır; egemenlik yoksa, bir ülke de devletten  de söz edilemez. Bu, devletin üstün emretme ayrıcalığıdır; emir almadan emir verme yetkisidir. Hukuk açısından egemenlik, devletin sınırsız ve koşulsuz bağımsız olması, diğer devletlere hukuken eşit durumda olması, ülke içinde kendisine rakip bir başka gücün bulunmamasıdır. Devletin iç egemenliği anayasa hukukunu, diğer devletler açısından olan egemenliği, hukuki açıdan devletler hukukunu ilgilendirir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.