Çoğulcu Demokrasi Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Çoğulcu Demokrasi Nedir? Özellikleri Nelerdir? Çoğulcu Demokrasinin Özellikleri, demokrasinin tarih olarak ilk ortaya çıkanı, klasik olanı ve en eski olanı, çoğulcu demokrasidir. Çoğulcu demokrasinin, batı dünyasının bütün sanayileşmiş büyük ülkelerinde uygulandığı ve farklı yönetim sistemlerine uyum sağladığı görülür. Örnek, parlamenter sisteme, başkanlık sistemine, meclis hükümeti sistemidir.

Çoğulcu demokraside esas olarak yönetme hakkı, çoğunluğu elde eden siyasal iktidara bırakılır; yaş ve uyrukluk gibi bazı basit koşullara sahip olan herkese oy hakkı tanınır; genel seçim yolu ile siyasal iktidar belirlenir.

Çoğulcu demokrasi bir ideoloji değil, bir yönetim biçimidir, iktidar, tek ve resmi bir ideolojinin uygulayıcısı değildir; bunu gerçekleştirmek için yönetilenleri zorlayamaz. Demokraside iktidar, toplumun bir ürünüdür; halkın açıkça benimsemesine ve kabul etmesine dayanır.

Çoğulcu demokrasi akılcıdır; insan aklının bulduğu ve düzenlediği bir kurumdur. Çoğulcu demokraside insan bir amaçtır; her şey insanların mutluluğu içindir. Devlet ve kurumlan, bunu demokratik yollarla sağlamakla yükümlü birer araçtır. Demokrasi, kendi kendini sürekli olarak düzelten ve geliştiren ve bunun yollarını toplum önünde, tam bir açıklık içinde, serbestçe arayabilen bir rejimdir. Bu da, her şeyden önce, uzlaşmayı, karşılıklı hoşgörüyü ve saygıyı gerektirir.

Çoğulcu demokrasinin egemen olduğu ülkelerde, bir uygulama birliğine yoktur. Her ülkenin siyasal, toplumsal ve ekonomik ko­şulları birbirinden farklılar gösterir. Bu farklılıklar da, demokratik yaşamı yakından etkileyen olgusal durumlardır. Uygulamada bir birlik görülmezse de, çoğulcu demokrasinin ulaştığı bir düzeyin altına da inilmez. Tersine bir uygu­lama, toplumdan gereken tepkiyi görür. Demokrasinin koruyucusu ve düzenleyicisi toplumun kendisinden oluşmaktadır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.