Sarhoş Abdi Kimdir?

Sarhoş Abdi Kimdir? Divan şairi (öl. 1605-1621 arası) Divanı hümayun katipliklerinde bulundu. Sadrazam Sinan Paşanın maiyetinde Avusturya seferine katıldı. 1593’te Yanıkkale ve çevresinin geri alınması hareketine iştirak etti. Mensur bir önsözden sonra yazdığı 317 beyitlik Zafernâme-i KaVa-i istevar (Yanık kale Zafernamesi) adlı mesnevisi, kahramanlığı kudretle dile getiren bir vatan şairi olduğunu gösterir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.