Dokunma Duyusu Derimiz ve Özellikleri

Vücudumuzun dış kısmında, vücudumuzu örten bir deri tabakası bulunur.

Sizce derinin görevleri neler olabilir? Bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Deri tabakasını oluşturan yapılarDeri tabakası üst ve alt deri olmak üzere 2 bölümden meydana gelen bir yapıdır. Birçok görevi olan deri aynı zamanda dokunma
duyusu organımızdır. Derinin görevlerini başlıklar halinde kısaca açıklayalım. Deri Vücudu dış etkenlere karşı korur. Deri vücut ısısını düzenler. Boşaltım görevi olarak vücut atıklarının atılması görevi vardır. Vücudun korunmasına destek görevi vardır.

Dokunma duyumuz olan deri hangi uyarıcıara karşı duyarlıdır, çevremizdeki hangi uyartıları derimizle algılarız? Gözümüz bağlı iken dokunduğumuz bir cismin hangi özelliklerini tespit edebiliriz? Tartışınız.

Gözümüz kapalı iken bir cisme dokunduğumzda, o cismin sertlik yumuşaklığını, pürüzlü veya düz oluşunu, sıcaklığını, büyüklük küçüklüğünün, ağırlığını gibi özelliklerini tespit ederiz.

Üst deri (Epidermis)

Derinin üst yüzeyinde oluşan çizik, sürtünme gibi basit yaralanmalarda kanama görülmez. Bunun nedeni ne olabilir?

Bunun nedeni üst deride kan damarları yoktur.

Derinin en üst kısmına üst deri adı verilir. Dış (üst) tarafı yassı ve ölü hücrelerden oluşan ve iç kısmına göre daha sert olan bir tabaka ile örtülüdür. Korun adı verilen bu tabaka, derinin alt kısımlarını sorumakla görevlidir. Üst derinin alt (iç) tarafı ise deri bezi salgıları ile deriye rengini veren özel hücrelerden oluşur. Bu özel hücrelerdeki renk verici maddelerin miktarı deri rengini belirler. Bu tabakada ölen hücreler korun tabakasına katılarak kepek şeklinde dökülen hücrelerin yerini alır ve korun tabakasının yenilenmesini sağlar.

Üst deride kan damarları yoktur. Buradaki hücrelerin beslenmeleri, alt derideki damarlardan buraya ulaşan sıvılarla olur. Üst deride sinir uçları bulunur.

Alt deri (Dermiş)

Sizce dokunma duyusu ile alt deri arasında nasıl bir ilişki olabilir?

Alt deri, üst derinin altında yer alır ve kan damarları ile sinir hücreleri bakımından zengindir. Alt deride ter ve yağ bezleri, kıl kökleri ile sıcaklık, dokunma, acı ve basınç gibi uyarıları alan reseptörler bulunur. Alt derideki kan damarları ve ter bezleri vücut sıcaklığının
ayarlanmasını sağlar. Ter bezleri boşaltım olayına da yardımcı olur. Yağ bezleri ise salgıladıkları yağlarla derinin yumuşak kalmasını sağlar.

Vücudumuzda dokunmaya duyarlı bölgelerimiz nerelerdir? Tahminlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın:

derideki uyarıları algılayan yapılar ve yerleriVücudumuzun her bölgesi eşit duyarlılıkta değildir. Çünkü deride bulunan dokunma reseptörleri her bölgeye eşit dağılmamıştır. Reseptörlerin uyarılması sonucu oluşan uyarılar sinir hücreleri yardımıyla merkezî sinir sistemine ulaştırılır. Merkezî sinir sistemindeki özel merkezlerde değerlendirilen bu uyarılara gerekli tepkiler verilir. Deri, vücudu dış etkilerden korur, vücuda bütünlük kazandırır. Solunuma ve boşaltıma yardımcı olur. Vücut sıcaklığının düzenlenmesini sağlar.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.