Dünyanın yedi Harikası Olarak Bilinen Eserlerden Hangileri Anadolu’dadır?

Dünyanın yedi Harikası Olarak Bilinen Eserlerden Hangileri Anadolu’dadır? İlk önce dünyanın yedi harikasının neler olduğunu sayalım. Bunlar: Mausolos’un Mezarı Türkiye’de, Zeus heykeli Yunanistan, Gize piramitleri Mısır, Babilin asma bahçeleri Irak, İskenderiye feneri Mısır, Efes Artemis tapınağı Türkiye ve Rodos heykeli Yunanistan’dır.

Bu konumuzda sorumuza cevabı için sadece Türkiye’de bulunan Mausolos’un Mezarı ve Efes Artemis Tapınağını detaylı inceleyeceğiz.

Dünyanın yedi Harikası Artemis Tapınağı :

Artemis Tapınağı

Tanrıça Artemis adına ilk mezar M.Ö.800’lerde Efes’teki nehrin kıyısındaki yapılmıştı. Bazı kaynaklarda Diana da denen Efes tanrıçası Artemis, Yunan Artemis tanrıça ile aynı değildi. Yunandaki av tanrıçasıydı.

Efes Artemis’i bereket, verimlilik ve doğurganlık tanrıçasıydı. Belinden omuzlarına kadar birçok göğüsle resmedilmiştir.

Eski tapınakta Jüpiterden düşen bir meteorit olduğu tahmin edilmektedir. Bu taşa kutsallık verilmiştir. Artemis Tapınağı, sonraki dönemlerde birkaç kez yıkılmış ve yeniden yapılmıştır. M.Ö. 600’lerde Efes kenti büyük bir ticaret limanı şehri haline geldi. Bu dönemde Chersiphron isimli bir mimar yüksek taş kolonları ile yeni ve daha büyük bir tapınak inşa etti.

M.S. 262 yılında Gotların akını sırasında büyük Artemis tapınağı tamamen tahrip oldu yıkıldı. 100 yıl sonra Roma İmparatoru Konstantin efes şehrini yeniden imar ve inşa ettirdi. Fakat kendisi hıristiyan olduğu için Artemis Tapınağı tamir ettirmedi. Konstantin’in bütün çabalarına rağmen Efes kenti eski ihtişamlı günlerine dönemedi. Bunun sebebi gemilerin demirlediği liman yok olmuş. Nehrin taşıdığı alüvyonlar tarafından deniz dolmuş şehirden deniz uzaklaşmıştı. Zamanla şehirda yaşayanlar kenti terk ettiler. Tapınağın kalıntıları şehirdeki başka yapıların ve heykellerin yapılmasında kullanıldı. British müzesin’den John Turtle Wood 1863’de Artemis tapınağını araştırmaya başladı. 1869 yılında 6 metre derinlikte, çamurların içinde eski tapınağın temellerini buldu.

Halikarnas’ taki Kral Mavzolios’ un Mozolesi Mausolos’un Anıt Mezarı:

Mausolos'un Anıt Mezarı

Mausolos’un Anıt Mezarı

Bu mezar, Kraliçe Artemis tarafından kocası kral Mausoleus (Mozoles) için yaptırmıştır. Karia Kralı Mausoleus, o dönem adı Halikarnas olan Bodrum bölgesinde, Milattan Önce 377-353 yılları arasında iktidar olmuştur.

Pythea isimli bir mimarın eseri olan bu mezar günümüzde ayakta değildir. Ancak, tarihçi Plinius’un ilettiklerine göre yapılan bir resmi vardır. Karia krallığından kalma bazı paraların üzerinde de bu anıtın kabartmalarına rastlanmıştır.

Mausolos’un Anıtının üstündeki savaş arabasında, Kral Mausolos ve karısı kraliçe Artemis’in yanyana oturmuş şekilde heykelleri vardır.

Anıtın yüksekliği, savaş arabası heykeliyle beraber 45 metreyi geçmektedir. Anıtın duvarları kabartmalarla süslüydü.
150 yıl kadar önce Mozoleyi İngiliz arkeologlar ortaya çıkarmış heykel ve kabartmaları alıp İngiltereye götürmüşlerdir. Bu yüzden ülkemizde anıtın yeri bile zor belli olmaktadır. Şimdi bu anıttan kalanlar British Museum’da sergilenmektedir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.