Elektrik, elektrik santralinden evlerimize nasıl ulaştırılır?

Elektrik enerjisi üretilmesinin ardından herhangi bir şekilde depolanamaması nedeni ile birlikte sürekli ve devamlı bir aktarım sistemi oluşturularak kullanıcılara ulaştırılması gerekmektedir. Bu devamlı sistem ise trafo, direk, tel, izolatör, parafudur gibi araçların düzgün bir şekilde kurulması ve bu cihazların sağlıklı bir şekilde çalışması ile mümkün olmaktadır. Genel olarak birbirine uzak mesafelerde bulunan elektrik santralleri ve tüketim merkezleri arasında bağlantı, iletişim merkezleri ve farklı sistemler aracılığı ile sağlanmaktadır. Elektrik depolanamayan bir enerji olduğu için, üretilmesinin ardından kullanıcıya aktarılması gerekmektedir. Bu durum ise üretim ve tüketimin arasında bir dengenin oluşması anlamına gelmektedir. Öte yandan elektrik enerjisinin tüketim miktarı bölgelere, mevsimlere hatta günün saatine göre büyük farklılıklar gösterebilmektedir.

Enterkonnekte sistemler, elektrik enerjisinin üretimi ve tüketimi üzerindeki değişimleri dengelemeye yararlanan sistemlerin genel adıdır. Elektriğin iletim işlemi ise, gerilimin gücüne bağlı olarak taşıma iletim sığası değişen elektrik hatlarının yardımı ile birlikte sağlanmaktadır. Gerilim arttığında iletim işlemindeki maliyet ciddi oranlarda azalmakta olup, enerji kaybı gerilim miktarı ile ters orantılı bir şekilde olmaktadır. Örnek vermek gerekirse 150 MW’lik bir termik santralinin üretmiş olduğu elektrik enerjisi boşaltmak için 154000 voltluk bir hat kullanılmaktadır. Enterkonnekte sistemler çok dağınık bölgelerin üretim miktarlarını birleştirerek, malzeme güvenliği açısından gerekli olan güç miktarını ciddi oranlarda düşürmektedir.

Elektrik santrallerinde üretimi yapılan elektrik enerjisi teller yardımı ile birlikte en yakındaki ünite transformatörlere iletilmektedir. Transformatörler ise gelen elektrik enerjisinin voltajını ise 380 kilovata kadar yükseltmekte olup bu şekilde elektrik akımı oldukça uzak noktalara taşınmak için uygun bir hale gelmektedir. Voltajı yükseltilmiş olan elektrik enerjisi daha sonrasında “yüksek gerilim hatları” yardımı ile birlikte çok uzak noktalara taşınabilmektedir. İletken teller yardımı ile birlikte gelen elektrik enerjisi “voltaj azaltıcı transformatörler” ile birlikte 380 kilovattan ilk olarak 154 kilovata, sonrada 34.5 kilovata indirilmektedir. Bu noktadan sonra yerleşim noktalarına ulaştırılmaya başlanmaktadır. Ancak evlere gelmeden önce ilk olarak dağıtım transformatörlerine girmekte olup 34.5 kilovatlık enerji bir daha düşürülerek 0.4 kilovata düşürülmektedir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.