En Nazzam Kimdir?

En Nazzam Kimdir? Mutezile mezhebinin en büyüklerinden. Ebu İshak İbrahim b. Seyyar en Nazzam, bazı müteffekkirlere göre orta çağın en büyük filozofudur. Ölüm tarihi 838’dir. Mutezile mezhebinin en büyük ve en zeki alimlerinden sayılan Nazzam, bir başka büyük Mutezile alimi Ebul Huzeyl’in kız kardeşinin oğludur. Meşhur bilgin Cahız’m da hocasıdır. Nazzam’ın ortaya attığı fikirler, çarpıcı görüşler onun kendi çevresinde de çok tartışılmasına neden olmuş, ancak bu görüşler, asırlar boyunca çeşitli mezhep ve dinlere mensup din ve bilim adamlarına ilham vermiştir.

Nazzam’ın görüşlerini benimseyenlerin açtığı yolada Nazzamiye denilmektedir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.