Paşmakçızade Abdullah Efendi Kimdir?

Paşmakçızade Abdullah Efendi Kimdir? Seyit, Osmanlı şeyhülislamı (?, 1680-Konya 1732). Yenişehir, Mısır, Mekke payesiyle İstanbul kadısı oldu. 1716’da Anadolu sadrı payesiyle bu vazifeden ayrıldı. Anadolu kazaskerliğini fiilen aldı. Müddetinin sonunda, Kütahya, Kal’ayı Sultaniye ve Bayındır kazaları arpalık olarak kendisine verildi (1721). Patrona isyanına karşı tedbirler almak üzere, Üsküdar’da Hatice Sultan sarayında toplanan hükumet adamları arasında Abdullah Efendi de vardı. Nevşehirli İbrahim Paşanın, asilere silahla karşı koymak istemesini, müsluman kanı akıtmanın şeriata aykırı olduğunu savunarak önledi.

Nevşehirli İbrahim Paşadan sadaret mührünü almak için Ahmed III’ü zorlayanların başında o geliyordu. Onun için asilerin kurduğu ilk hükumette Rumeli kazaskerliğini muhafaza etti. Ancak 1730 ekimi sonlarında rahatsızlık bahanesiyle bu görevden ayrılmak zorunda kaldı. Kendisine Konya, Tatarpazarı. Plevne ve Bergama arpalık olarak verilmişti; işten uzaklaştırılması kısa sürdü. 1731’de Fındıklı’da Emnâbâd sahil sarayı yanında bulunan miri binaya çekildiği sırada Mahmud I kendisini yine şeyhülislam yaptı.

Fakat Topal Osman Paşanın sadareti sırasında, onunla işbirliği etmesi ve bilhassa İran meselelerinde Padişahın arzularına aykırı fikirler ileri sürmesi, etrafına tahakkümü yüzünden azlolundu. Kabe’yi ziyaret için izin alarak, kısa zamanda İstanbul’dan ayrıldı, hacdan sonra Şam’a döndü. Nihayet Konya’ya gitmesine izin çıktı, gitti ve bu şehirde öldü.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.