ahlak

Kur’an’da hangi ahlak ilkelerinden bahsedilmektedir?

Kur’an’da hangi ahlak ilkelerinden bahsedilmektedir? Sıralayınız. Doğruluk: Müslüman doğru bir insan olmalı, hırsızlık, yalan dolan olmamalıdır. İyilik, İyi Davranmak ve Güzel Söz Söylemek: Müslüman, diğer insanlara, iyi davranmalı, kötü davranışlardan ve kötülüklerden kaçınmalı, güzel söz söylemeli, çirkin ve kırıcı sözlerden uzak durmalıdır. Sabır: Müslüman başına gelen olumsuzluklar karşısında, üzerine düşen çabayı gösterdikten sonra Allah’a güvenmeli ve […]

Kur’an-ı Kerim mealinden güzel ahlak örnekleriyle ilgili üç ayet…

Kur’an-ı Kerim mealinden güzel ahlak örnekleriyle ilgili üç ayet bularak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. – Muhakkak Allah adalet ve iyilikle ve kısımları görüp gözetmekle emin, aklın ve dinin kabul etmiyeceği çünkü işlerden ve haksızlıklardan da nehyeden bu hususta size öğüt verir.   Nahl Suresi – 90. Ayet – Ey bizim Rabbimiz, bir de onlara içlerinden öyle bir […]

İnanç ibadet ahlak ve kıssa kelimelerinin anlamları

İnanç ahlak ve kıssa kelimelerinin anlamlarını sözlükten bularak defterinize yazınız. İnanç Nedir? Allah’ın Peygamberimiz  aracılığıyla gönderdiği ilkeleri tasdik etmek ve bunların doğru olduğunu tereddütsüz kabul etmektir. İslam inancının temelini tevhit oluşturur. Tevhit, Allah’ın tek olduğuna; eşi, benzeri ve ortağının olmadığına inanmaktır. Tevhit, Kur’an’da üzerinde önemle durulan bir konudur. Kur’an-ı Kerim’de Allah inancı, meleklere ve kitaplara imandan bahsedilir. […]

Güzel ahlaklı bir insan ne gibi özelliklere sahiptir?

Güzel ahlaklı bir insan ne gibi özelliklere sahiptir? Hz. Muhammed (s.a.v.) dürüst, çalışkan, adaletli ve güvenilir bir insandır. O, küçük yaşlardan itibaren çalışkanlığı ilke edinmiş, hiçbir zaman başkalarına yük olmamıştır. Konuşması, davranışları ve yaşan­tısıyla içinde yaşadığı toplumda herkesin sevgi, saygı ve güvenini kazanmıştır. Yüce Allah bir ayette, “Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.”(Kalem suresi, 4. ayet.) buyurarak […]